Josefine Emilie Nielsdatter Rakfjord
1873-1943

>
ff
Hans Peder Hansen Tennæs/Langstrand. Født 1789 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR). Død 02.08.1871 på Rakfjord, Tromsøysund (TR). Festebonde.
fm
Margarethe Maria Pedersdatter Kaldsletten. Født 1789 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
mf
Johannes David Abrahamsen Røsnæs/Sletnæs. Født 1796 på Røsnes (Russenes), Nordkjosen, Balsfjord (TR). Død 26.03.1872 på Sletnæs, Nordkjosen, Balsfjord (TR). Postbonde.
mm
Anne Adriansdatter Tennæs. Født 02.07.1796 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
f
Niels Hansen Grønaas/Rakfjord. Født 1819 på Langstrand, Sletten (Sletnæs), Balsfjord (TR). Død 25.12.1881 i Rakfjord, Tromsøysund (TR). Gårdbruker.
m
Elen Sophie Johannesdatter Sletnæs/Rakfjord. Født 23.04.1826 på Sletnæs, Nordkjosen, Balsfjord (TR). Død 02.04.1893 i Rakfjord, Tromsøysund (TR).

Josefine Emilie Nielsdatter Rakfjord. Født 07.05.1873 i Rakfjord, Tromsøysund (TR). Død 06.10.1943 på Skulgamsbukta, Skulgammen, Tromsøysund (TR).

Biografi - Biography

Født 07.05.1873 i Rakfjord, Tromsøysund (TR).
Døpt 03.08.1873 i Tromsøysund (TR). 1
Død 06.10.1943 på Skulgamsbukta, Skulgammen, Tromsøysund (TR).

Flyttet 1895 fra Rakfjord, Tromsøysund (TR) til Skulgamsbukta, Skulgammen, Tromsøysund (TR).
    Josefine Emilie var yngst i søskenflokken og den eneste som ble født i Rakfjorden. Nils var da 54 og Elen Sophie 47 år gamle!

    Hun kalte seg senere alltid Josefine, eller bare «Fina».

    Da «Emilie Josefine» ble døpt var følgende faddere:
Hans Peder Nilsen Rakfjord, Johan Johannesen Rakfjord, Ole Jensen Tronjord (16 år i 1875), Berntine Jensdatter Skulfjord (Tromsøysund, 13 år i 1865), Johanne Andreasdatter Kragnæs (14 år i 1875) og Petra Isaksdatter Tronjord.
- Hans Peder var bror til Josefine Emelie.
- Johan var sønn til husmannen Johannes Tøllevsen på Rakkenes.
- Ole var bror til Hans Peder Jensen på nabogården til Nils.
- Berntine var svigerinne til Johan Adrian. Hennes datter Jensine ble gift med Petter på Kragnæs.
- Johanna var datter til avdøde Andreas Pettersen på Kragnæs.
 Andreas var igjen sønn til Petter Andreasen og sønnesønn til Andreas Hansen på Navaren.
 Andreas Hansen var sønn til Hans Hansen og Antonetta Boisen på Nord-Strømmen!
- Petra [Oline] ble født 1854 i Nesseby prestegjeld i Sør-Varanger. Foreldrene var Isak Jørgen Olsen og Karen Anna Hansdatter Mikkelborg. De var fra henholdsvis Rødøy og Lurøy på Helgeland. Som enke giftet hennes mor, Karen Anna, seg i 1865 med enkemann Jens Christian Bertheusen på Tronjorda i Kvalsund. Petra kom nok ikke til Tronjorda før etter 1871, da hun det året ble konfirmert i Nesseby.

    Josefine Emilia bodde i Rakfjord da hun ble konfirmert 26.06.1887. Presten ga henne karakteren meget godt+. Han har tilføyd følgende:
  «Paa Daapsregisteret staar Navnene i omvendt Orden,
    men Pigen selv paastaar, at ovenanførte Orden er den rette. B.M.»

    "
Til venstre: Josefine Emilie. Til høyre: Josefine Emilie sammen med sin mann Hans Kristian Hansen.

    Hennes eldste datter, Anna Eminda, ble født i Rakfjord 14.06.1892. Josefine Emelie giftet seg 01.10.1892 med barnefaren, Hans Kristian Hansen fra Kobbevåg. Datteren ble døpt to dager senere, foreldrene oppgis i dåpsboken å være
  «Ungk. Fisker Hans Kristian Hansen» og «Pige Josefine Emilie Nilsdtr.»
med bopel Rakfjord. Faddere var Jens Peder Andreasen Tromsø, Helmine Ingebrigtsen Skulgam [født ca. 1838, tilfeldig bosatt på Futrikelv i 1900], Andreas Nilsen Rakfjord, Johanna Karolusen Bakkejord og Edvard [Martin] Henriksen Futrigselven [født 1864].
     Under «Anmærkninger» anføres
    «b. Opg. af Faderen. Forældrenes 1te Leiermaal, nu ægteviede.»
(Kirkebok Tromsøysund nr. 5, 1888-96: «A. Levende Fødte», folio 59, nr. 63).

    Ved folketellingen i 1890 var Hans Kristian dreng og halvlotteskar hos hennes bror, Nils Andreas Nilsen, på Kragnæs.

    I 1895 flyttet familien til Skulgambukta hvor de senere ble boende. Dette var samtidig med at Andreas flyttet til Rakkenes.

    Josefine og Hans Kristian hadde følgende barn, hvorav de to eldste er født i Rakfjorden:
1892: Anna Eminda, ugift, bodde hjemme i Skulgambukt med en sønn.
1894: Elvine Nilsine, døde av halsonde på Skulgammen i 1898.
1896: Heltberg Haakon Julius, gift med Justine, bodde i Skulsfjord, 3 barn, døde i 1978.
1897: Odin Kristian, ugift, utlært smed. Døde hjemme av ryggtuberkulose i 1920.
1899: Alvin Edberg, bosatt i Tromsø. Han var fisker med egen båt.
                                 Gift, men uten barn. Døde i 1972.
1901: Hans Emil, bodde hjemme. Han var fisker og hadde en tid egen båt. Døde ugift i 1979.
1903 Johan Fredrik, tvilling, bodde hjemme. Var bl. a. fisker. Døde ugift i 1958.
1903: Nils Edvard, tvilling, bodde hjemme. Han var snekker, smed og båtbygger.
                               Døde ugift i 1986.
1905: Hanna Ingrid, bodde hjemme. Døde ugift i 1986.
1907: Jenny Aminda Josefine, tvilling, bodde hjemme. Døde ugift i 1986
1907: Helga Juliane, tvilling, gift Lindrupsen, bodde i Laukvika, 3 barn.
                                  Som enke tilbake til Skulgambukta med eget hus. Hun døde ca. 1989.
1910: Alfred Berhard, bodde i Tromsø. Gift, men ingen barn. Han døde i 1974.
1913: Andreas Jendor, bodde hjemme. Han var fisker etc. Døde ugift i 1992.

    Folketellingen fra 1900 viser at Hans Hansen er selveier på «Bugten», gårdsnr. 109, bruksnr. 3. Han er «Jordbruger og fisker» og er født i 1867. Hans hustru, Josefine Nilsen, er født i 1873. Hun er gårdmandskone og arbeider med «Husstel». De har datteren Anna (født i 1892) og sønnene Heltberg (født i 1896), Odin (født i 1897) og Alvin. De har også forstersønnen Jens Vilhelmsen, født i 1885.
    Ifølge skattematrikkelen av 1886 har bruksnr. 3, løpenr. 270, under matrikkelgården Skulgammen med gårdsnr. 109 (gammelt matrikkelnr. 149) en samlet skyld på 1 mark 42 øre (1-0-6 Daler-Ort-Skilling).

    Hans Kristian døde i 1937, vel 74 år gammel.

    Josefine var den siste som var igjen av søskenflokken da hun døde i 1943.

I Bukta var det en utstrakt felleshusholdning, og alle måtte være med å dra lasset. Så lenge gamlemor «Fina» levde, var hun sjefen. Senere overtok nok hennes eldste datter Anna den funksjonen, og hun styrte inne. Hanna styrte i fjøset og Jenny inne og i fjøset. Anna stelte broren Odin som lå syk i noen år. Øverst ved bordet satt den eldste sønnen, det var han som førte ordet. Når han døde rykket neste opp. Alvin Andreassen forteller at han opplevde en del av disse skiftene. Til slutt satt yngstesønnen Andreas der. Tidligere hadde man knapt hørt ham si et ord. Til slutt var det bare Johan Evald, sønnen til Anna, igjen. Nå satt han ved enden av bordet og førte ordet. Han spiste sin middag alene, mens det en gang kunne ha vært opp til 15-20 personer til bords. Nå er de alle borte.

    Det ble ikke skiftet etter de gamle, så barna satt i uskiftet bo. Og etter noen år ble hjemmelen overført direkte til Johan Evald. Han døde i 2004 og hadde ingen etter seg, men to halvsøsken på farsiden. De var også borte, men hadde etterlatt seg barn, så gården gikk over til dem. Og således ut av vår slekt. 2

 

  1. Kirkebok Tromsøysund nr. 2: «A Døbte», folio 62, nr. 72.
  2. Kirkebok Tromsøysund nr. 4: «C. Konfirmerede», folio 155, nr. 25. Folketellingen for 1934 Tromsøysund i 1875. Gårdsmatrikkelen 1886. Folketellingen for 1934 Tromsøysund i 1900. Notater fra Evald Rotnes, Kvaløysletta. Brev fra Alvin Andreassen datert 15.3.2006.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11