Andreas Nielsen Grønaas
1867-1942

>
ff
Hans Peder Hansen Tennæs/Langstrand. Født 1789 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR). Død 02.08.1871 på Rakfjord, Tromsøysund (TR). Festebonde.
fm
Margarethe Maria Pedersdatter Kaldsletten. Født 1789 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
mf
Johannes David Abrahamsen Røsnæs/Sletnæs. Født 1796 på Røsnes (Russenes), Nordkjosen, Balsfjord (TR). Død 26.03.1872 på Sletnæs, Nordkjosen, Balsfjord (TR). Postbonde.
mm
Anne Adriansdatter Tennæs. Født 02.07.1796 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
f
Niels Hansen Grønaas/Rakfjord. Født 1819 på Langstrand, Sletten (Sletnæs), Balsfjord (TR). Død 25.12.1881 i Rakfjord, Tromsøysund (TR). Gårdbruker.
m
Elen Sophie Johannesdatter Sletnæs/Rakfjord. Født 23.04.1826 på Sletnæs, Nordkjosen, Balsfjord (TR). Død 02.04.1893 i Rakfjord, Tromsøysund (TR).

Andreas Nielsen Grønaas. Født 22.11.1867 på Grønaasen Nedre, Balsfjord (TR). Død 24.06.1942 i Tromsø (TR).

Biografi - Biography

Født 22.11.1867 på Grønaasen Nedre, Balsfjord (TR).
Døpt 01.11.1868 i Tromsøysund (TR). 1
Død 24.06.1942 i Tromsø (TR).
Begravet 1942 i Tromsø (TR).

Flyttet 1868 fra Grønaasen Nedre, Balsfjord (TR) til Rakfjord, Tromsøysund (TR).
Flyttet 1895 fra Rakfjord, Tromsøysund (TR) til Rakkenes, Rakfjord, Tromsøysund (TR).
Flyttet omkring 1911 fra Rakkenes, Rakfjord, Tromsøysund (TR) til Rakfjord, Tromsøysund (TR).
Flyttet omkring 1921 fra Rakfjord, Tromsøysund (TR) til Tromsø (TR).
    Andreas var tvilling. Hans tvillingbror, Kristoffer Nikolai, døde på Grønaasen i mars 1868, nær 4 måneder gammel.
    Ved kirkedåpen i Tromsøysund kirke på Allehelgensøndag i 1868 var «Hans Jensen Rakfjord og Hustru» og «Forældrene» faddere.
- Hans Jensen og hans kone, Maren Sørensdatter, var nærmeste naboer i Rakfjorden.

    Det står ikke et ord i kirkeboka om at Andreas var født i Balsfjorden. Derimot at han ble hjemmedøpt av
  «Barnefaderen i Overværelse af
    Hans Peder Hansen Rakfjord og Gjertrud Pedersdtr. Grønaasen»!

    Vel var gamle Hans Peder i Raksjorden i 1868, men da barnet ble hjemmedøpt, var også han på Grønaasen. Gjertrud var kårkonen på Grønaasen, gift med Ole Olsen. Det merkelige er at Kristoffer ble hjemmedøpt av skolelærer Jens Olsen, mens Andreas ble hjemmedøpt av sin far.

    Andreas oppgis nå å være født 16.11.1867, mens hans tvillingbror «før Hjemmedaab i Bekreftelse» - i klokkerboken for Balsfjord - oppgis å være født 6 dager senere, dvs. 22.11.1867.

    Andreas ble jo døpt ett år etter at han ble født. Mye hadde hendt på den tiden. Tvillingbroren Kristoffer var død, Nils hadde kjøpt Rakfjord, og familien hadde brutt opp fra Grønaasen og sitt miljø i Balsfjorden. Man kunne ikke huske på alt! Kristoffer døde knapt fire måneder gammel. Man husket nok på det tidspunket best når han var født. Så den trolige fødselsdatoen for tvillingene var 22.11.1867.

    Alvin Andreassen er sønn til Henry Jenberg og sønnesønn til Andreas. Han forteller at Andreas vandret gjennom hele livet med fødselsdatoen 16.11.1867, som det også står på hans gravstøtte.

    Andreas ble konfirmert i Rakfjord 01.10.1882. Presten ga karakteren «Nesten meg. godt».

    Etter at hans mor, Elen, døde ble Myran i 1893 utskilt som 1/3 av gården. Han drev resten av bruket i Rakfjord sammen med sin bror, Johan Adrian, som felleseie.

    "

    Andreas giftet seg 20.09.1894 med Johanne Themine Johannsdatter fra Spilderbukt og Bakkejord. Hun var født 29.10.1865.

    Johanne og Andreas hadde barna:
21.04.1895: Emma Elise, døde som nyfødt, 8 timer gammel.
07.05.1896: Emil Nikolai, flyttet sammen med foreldrene til Tromsø.
18.08.1897: Alvin Jentoft Sigurd.
01.07.1899: Karl Oskar Johan, død samme år, 4 måneder gammel.
16.02.1903: Henry Jenberg, til Oslo hvor han døde omkring 1984.
30.06.1906: Johan Haakon, omkom våren 1934 i Sørishavet da
                                            hvalbåten «Shoma» forliste ved Syd-Georgia.

    I 1895 flyttet Andreas med sin familie til Rakkenes som ligger mellom Rakfjord og Myran.

    I folketellingen fra 1900 bor familien på «Rakfjorden (Rakkenæs)» under gårdsnr. 77, bruksnr. 1. Andreas er selveier og «Fisker og Gaardbruger». Hans hustru er Johana Themine Johansen, født i 1865. De har barna Emil Nicolai (født i 1896) og Alvin Jentoft Sigurd (født i 1897).

    "
Utdrag av folketellingen i 1910 for Tromsøysund herred.

    Familien bor fortsatt i Rakfjord ved folketellingen i 1910, nå under bruksnr. 2. Andreas føres fortsatt som «Fisker og gaardbruker», Johanna med «Hus og kreaturstel». Sønnen Emil Nikolai er fisker. Forøvrig bor barna Emil Nikolai, Alvin Jentoft, Henry Emberg [feilskrift for Jenberg] og Johan Haakon hjemme.

    Ved skiftet etter hans bror, Johan Adrian, i 1911 ble gården, dvs. Rakfjord med Rakkenæs, delt i to like deler mellom Johan Andrians nest eldste sønn Alvin som overtok farens part og Andreas.

    Andreas flyttet nå husene sine fra Rakkenes til gamlegården og kalte sin del av denne for «Lungård», eller Lundegård som er navnet i dag. I 1918-19 solgte Andreas av Rakkenes. I 1921 solgte han resten av bruket og flyttet til Tromsø. 2

 

  1. Kirkebok Tromsøysund nr. 2: «A. Døbte», folio 16, nr. 102
  2. Folketellingen for 1934 Tromsøysund i 1875. Kirkebok Tromsøysund nr. 4: «C. Konfirmerede», folio 124, nr. 60. Folketellingen for 1934 Tromsøysund i 1900. Folketellingen i 1910 for Tromsøysund. Notater fra Evald Rotnes, Kvaløysletta. Brev fra Alvin Andreassen datert 15.3.2006.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11