Erich Skog
-(..1633)

       
f
Asgaut Erichsen Skog. Død omkring 1625 på Skog, Skiptvet (ØF).
 

Erich Skog. Død før 1633 på Løken Store, Hovin, Spydeberg (ØF).

Biografi - Biography

Død før 1633 på Løken Store, Hovin, Spydeberg (ØF).

    Ved fordelingen av jordegodset etter sin far i 1626 overtok Erich:
Løggenn i Spydeberg szogenn 1 Pund
Riug i Skibtued szogenn 15 lispd.
Loffsgaard i Jngdall szogenn 1 Pund
Brecke i Wiigenn 1 Pund
Boffenngh (Bovum) i Spydeberg szogenn 1 Pund
Kolstadt i Aschimb szogenn 1 Pund 1 fjerding
Thelleschiør i Edtzberg szogenn 6 lispd.

    Erich slo seg ned på Løken Store, Hovin, Spydeberg, det ble hans hovedbøle. I 1632 er Erich død, og hans eldre bror, Willum, har overtatt det meste av hans jordegods. 1

 

  1. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 74. Martha Østensvig: Gården Skog i Skiptvet gjennom 500 år, side 7.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25