(Gro) ???

       
   
Utenfor ekteskap Håkon V Magnusson av Norge. Konge.
Født 1270.
Død 08.05.1319 på Tunsberghus.
Agnes Håkonsdatter til Sudreim. Født omkring 1292.
Død 1319 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK).

Biografi - Biography

Levde 1290.

Man vet ikke sikkert hvem som var mor til Agnes Håkonsdatter. Det er imidlertid trolig at den var den Gro eller Groa som var abbedisse i Nonnesæter Kloster i Oslo. Uten å kunne føre bevis har det blitt ført frem at hun kan være av Bolt-slekten eller en datter på Rein.

Gro's mor het antagelig Gunnhild, dette fremgår av et utdrag i «Regesta Norvegica», Bind III 1301-1319, nr. 20:
Kong Håkons 2. regjeringsår [10.08.1300 - 09.08.1301].
«Stadfestelsesbrev fra kong Håkon [V] for Groa abbedisse og hennes søstre (sødschinde) i Nonneseter kloster på Hokset som de fikk fra Groas mor Gunnhild». 1

 

  1. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn, og deres aner.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25