Amund Østenbye

       
   
Gift .
Erich Amundsen Østenbye. Født omkring 1575.

Biografi - Biography

Levde 1562.
Levde fra 1591 til 1601 på Østenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).

    Østenbye betyr likefrem Øysteins gård eller bosted.

    Gården er nevnt i Biskop Eystein Aslakssons Jordebok over kirkegods fra ca. 1400. Klund kirke eide da øresbol i Øysteinsbø og «h. øyrisbol i huerum gardenom», dvs. i hver gård. Gården var således dengang delt i 2 deler, men disse er senere slått sammen igjen. Kirkens part er senere omsatt til 5 skinn.

    Den første oppsitter på Østenbye vi hører om er Amund.


    "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    «Anundt Østennby» var 16.05.1591 med og forseglet allmuens fullmakter fra Rødenes da den 14-årige Christian IV skulle hylles i Oslo. Seglet er avtegnet ved Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt, og inneholder bokstavene «AMON * [...]ERTSO»

    Han nevnes så en tid fremover. «Annond Østenby» betaler 60 skilling i bygningsskatt i 1601. I 1613 har sønnen Erich overtatt gården.

    Amund hadde følgende barn (minst):
Ca. 1575: Erich, overtok Østenbye.
Ca. 1616: Svend, brukte Heen i 1664 og 1680.

    I 1613 har sønnen Erich overtatt gården.

    Gården Heen i Rødenes hadde en skyld på 15 lispund. Navnet er et vin-navn og gården er således en av de eldste i bygda. Betydningen av navnets første ledd er usikker.

    Den første oppsitter vi hører om på Heen er Rasmus Høenn, som nevnes i 1601 og 1613. Så følger flere etter hverandre uten at det kan vises til noen forbindelse mellom dem. I 1624 eier Amunds sønn, Erich, 7 lispund i gården og i 1647 eier han hele gården. Erichs bror, Svend, bruker gården i 1664 og likeså i 1680, eiere er nå Erichs arvinger. 1

 

  1. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 118, 299. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 75 Allmuen i Rødenes (1591), side 109 og 229, segl 4.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25