Torer Hokaas Nedre
1640?-1663

       
   

Torer Hokaas Nedre. Født omkring 1640. Død 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift Kirsten Olluffsdatter. Født omkring 1629.
Død 1717 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 28.02.1717 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Guri Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1660 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 03.05.1660 i Båstad, Trøgstad. 2
Død 1699 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.03.1699 i Båstad, Trøgstad. 3
Tore Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 15.03.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 1712 på Aslachsby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.02.1712 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Født omkring 1640.
Død 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.03.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6

    Torer overtok Nedre Hokaas i 1660 eller 1661. Berger Christophersen, som betalte kontribusjonsskatten ved Jonsok og Mikjelsmesse i 1660, har i 1661 flyttet til Hvammer. Berger var gift med Gro, datter til Einar Aslachsen Nedre Hokaas og Gunnild Rolfsdatter Vestre Aslerud. Samtidig er antagelig Gunnild død, hennes andel i Nedre Hokaas er overtatt av hennes sønn, Aslach.

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser for Søndre, dvs. Nedre Hokaas:
«Bonde Goedtz: Hogaas. Tore paaboer skylder till
    Aslach Agnes ibm. - Miell 1 pund 4 lispd.
Aslach Agnes biuger.
Skoug till Gierdefang och brendeweed - 1 hommelhauge.
1 liden beche quern.
Skatter:
  Smør - 3 bz. - 12 sk.
  Korn - 1 Spand - 20 sk.
  Ledingspenge - ˝ sk. - ˝ sk.
  Foring - ˝ dlr. - ˝ dr.
  Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr».

    Torer døde i 1663:
«Esto Mihi (Fastelavenssøndag) Thorer Hougaas Æt 23».

    Det kan være vanskelig å holde de tre Hokaasgårdene fra hverandre i kirkebøkene fra denne tiden.
Gudmund satt på Mellom-Hogaas.
Tosten Hougaas bodde ifølge manntallet i 1664 på Nordre eller Øvre Hogaas:
  Dåp 1654: XI Trin Tosten Hougaas B. (Folio 95).
  Dåp 1656: Judica Tosten Hougaas B. Gulbrand (Folio 99).
  Manntall 1664: No 33. Nødre Hogaas. Tosten Elowsen 54 Aar. 7

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 71.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 110.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sep.», folio 268.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 118.
  5. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 30.
  6. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 117.
  7. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 26a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25