Toste Skoglar

Småkonge.

>
       
   

Toste Skoglar. Småkonge.
Gift .
Sigrid Toftesdatter Storråde. Dronning.
Født omkring 967.
Død omkring 1014.

Biografi - Biography

Småkonge.

Levde 970.
    Skoglar-Toste var viking fra Götaland, en mektig sjøkriger.

    Harald Grenske tok sin tilflukt hos ham etter mordet på sin far, og deltok i hans vikingferder.

    Skoglar eller «Skågul» var ikke fyrste. 1

    Fra norsk Wikipedia:
  «Skoglar-Toste var en småkonge i vestlige Götaland på midten av 900-tallet. I henhold til Snorre Sturlason var han far til Ulv Tostesson Jarl og Sigrid Storråde som etter sigende ble dronning i både Sverige og Danmark.
    Tilnavnet, skoglar, skauglar, skagul eller sköguls, er språklige variasjoner i norrønt språk og betyr "kamp" (Skogul er også navnet til en av valkyrjene i norrøn mytologi). Skoglar-Toste eller "Kamp-Toste" var således en hard og stridig mann, noe som blir bekreftet at han kan være den samme Toste som herjet i England og var en av de første som krevde danegjeld (betaling for ikke å herje) en gang i 970.

    Heimskringla nevner at han ga beskyttelse til norske Harald Grenske, far til den kommende norske kongen Olav Haraldsson. Da Harald Grenske senere kom tilbake for å fri til Sigrid Storråde hadde han med seg et stort følge, blant annet stormannen Tore fra Bjarkøy, far til Tore Hund, men kun for å bli drukket fulle og brent inne. I henhold til Olav Tryggvasons saga var grunnen at Sigrid Storråde ville lære dem av med å tro at hun giftet seg med hvem som helst.»

    "
Orkestastenen, også kalt Yttergärdestenen, med signum U 344, er en av runesteinene som står utenfor Orkesta kirke i Orkesta sogn og Vallentuna kommune i Uppland. Den står nå ved den vestlige inngangen til kirken. (Wikippedia).

  «Toste kan også være den samme som blir nevnt på Orkestasteinen som står på Vallentuna i nærheten av Stockholm,
  "in ulfr hafiR onklati * žru kialtakat
    žit uas fursta žis tusti ka -
     * ' ža - - - - žurktil * ža kalt knutr"
   (Men Ulv har i England tatt tre gelder (danegjeld).
    Den første var med Toste.
    Den andre med Torkel. Den tredje med Knut".)

    Ulv refererer sannsynligvis til Ulv jarl, og Knut likeledes til kong Knus Sveinsson, også kalt for den Mektige. Toste kan referere til Skoglar-Toste.» 2

 

  1. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43, 91. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 183. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26