Ivar Jonsson
-1309

ff
Ivar av Skedjuhof. Sysselmann på Hedmark.
fm
(Ragndid/Gudrun) Alvsdatter.
   
f
Jon Raud Ivarsson til Sudreim. Født omkring 1245. Død omkring 1312 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Baron og Sysselmann.
 

Ivar Jonsson. Død 1309. Ridder.

Biografi - Biography

Ridder.
Død 1309.

Et par islandske annaler (Isl. Ann. III, V) beretter under året 1309: «falt Ivar Jonsson». De nærmere omstendigheter ved hr. Ivars fall fremgår av den svenske «Erikskrønika» som synes å være forfattet i 1320-årene. Det fortelles her at nordmennene på vårparten 1309 falt inn i Dalsland i Sverige for å hevne hertug Eriks tokt til Oslo like i forveien. Krøniken beretter om nordmennene:

    «En riddare war thera forman
    herra jwar jonson swa heet han».

Det opplyses videre i krøniken at da Kong Håkon i juni med en stor flåte dro fra Tønsberg til København for å avslutte den endelige freds- og forbundstraktat med kong Erik Menved, ble en avdeling av flåten, som av motvind var drevet inn i Kalvsund ved Kongehelle, der angrepet av hertug Eriks menn som erobret syv skib. I denne forbindelse heter det i krøniken:

    «herra iwar Jonson bleff ther dødh
    A herra gud warkunne then nød
    han han i then wanda kom
    hertoghin loot ther illa om
    at then dughande man war dødher
    the baro han til barføtta brøder
    ok lotho han erligha begaa
    mangin dughande man thy saa.»

Det fremgår altså at hertugen beklaget hr. Ivars død og lot ham begrave i et franciskanerkloster, rimeligvis det i Skara.

I et udatert brev (DN III 92), sikkert utstedt kort tid senere, skjenker hr. Jon Ivarsson to gårdparter på Romerike til Mariakirken i Oslo «firir saal herra Iuars sunar mins ok hans alltida hallz». At hr. Ivar Jonsson var sønn til hr Jon Raud er således helt på det rene. Som det vil fremgå av det følgende må Hr. Ivar antas å ha vært gift, men hustruens navn kjennes ikke.

I et brev utstedt på Gryting i Fron 30.03.1353 kunngjør åtte menn at Gunnar Erlandsson og hans hustru Jartrud Pålsdatter avsto alt jordegods som hr. Sigurd Erlendsson og hans hustru fru Gudrun Ivarsdatter hadde eid på Romerike, i Agder med laksefisket i Sokndal, på Hadeland og på Hedmark, til hr Sigurd Havtorsson, mot at denne fraskrev seg all rett til videre arv etter ekteparet. Det kan etter omstendighetene neppe være tvilsomt at det er som en av arvingene etter fru Gudrun hr. Sigurd her opptrer, og at Gunnar er hr. Sigurd Erlendssons slektsarving, sannsynligvis hans bror. Det ligger da videre nær å gå ut fra at fru Gudrun er datter til hr. Ivar Jonsson og altså kusine av hr. Sigurd Havtorsson. Fru Gudrun nevnes ikke i andre kilder, hennes ektefelle, hr. Sigurd Erlendsson forekommer mellom 1336 og 1345. Formodentlig døde ekteparet i sortedøden. 1

 

  1. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 118-120.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17