(Gro) ???

       
   
Utenfor ekteskap Håkon V Magnusson av Norge. Konge.
Født 1270.
Død 08.05.1319 på Tunsberghus.
Agnes Håkonsdatter til Sudreim. Født omkring 1292.
Død 1319 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK).

Biografi - Biography

Levde 1290.

Man vet ikke sikkert hvem som var mor til Agnes Håkonsdatter. Det er imidlertid trolig at den var den Gro eller Groa som var abbedisse i Nonnesæter Kloster i Oslo. Uten å kunne føre bevis har det blitt ført frem at hun kan være av Bolt-slekten eller en datter på Rein.

Gro's mor het antagelig Gunnhild, dette fremgår av et utdrag i «Regesta Norvegica», Bind III 1301-1319, nr. 20:
Kong Håkons 2. regjeringsår [10.08.1300 - 09.08.1301].
«Stadfestelsesbrev fra kong Håkon [V] for Groa abbedisse og hennes søstre (sødschinde) i Nonneseter kloster på Hokset som de fikk fra Groas mor Gunnhild». 1

 

  1. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn, og deres aner.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17