??? Sigurdsdatter Hestbø

Abedisse?.

>
       
f
Sigurd Ivarsson Hestbø. Født omkring 1235. Lendmann.
 
Utenfor ekteskap Håkon V Magnusson av Norge. Hertug/konge.
Født 1270.
Død 08.05.1319 på Tunsberghus.
Agnes Håkonsdatter til Sudreim. Kongsdatter.
Født omkring 1292.

Biografi - Biography

Abedisse?.

Levde 1290.
    Man vet ikke sikkert hvem som var mor til Agnes Håkonsdatter. Det er imidlertid mulig at det var den Gro eller Groa som var abbedisse i Nonnesæter Kloster i Oslo.
    Abedissens mor het antagelig Gunhild, dette fremgår av et utdrag i «Regesta Norvegica», Bind III 1301-1319, nr. 20:
    Kong Håkons 2. regjeringsår [10.08.1300 - 09.08.1301].
  «Stadfestelsesbrev fra kong Håkon [V] for Groa abbedisse og hennes søstre (sødschinde) i Nonneseter kloster på Hokset som de fikk fra Groas mor Gunnhild».

    Uten å kunne føre bevis har det blitt ført frem at hun kan være av Bolt-slekten eller en datter på Rein.
    Uten å angi noen kilde angir videre engelsk Wikipedia at Agnes' mor het Gro Sigurdsdatter, mens motsvarende norsk Wikipedia angir navnet til Katharina Sigurdsdatter.

    I et debattinnleg i Digitalarkivets «Brukerforum» 16.02.2010 skrev Lars Løberg:
  «Noe sikkert om Agnes mor vil du ikke finne i kildene. Det som er klart, er at Agnes var Håkons frilledatter. Eufemia er altså definitivt ikke Agnes mor. Navnekombinasjonen Katarina Sigurdsdatter er åpenbart et forsøk på å konstruere tilbake fra navn i Agnes egen etterslekt, noen aktuell person med dette navnet er ikke kjent i kildene i rett periode. Den seneste diskusjonen om hvilken slektskrets Agnes' mor kan ha kommet fra, finner du i min artikkel om Hestbøætta i NST XL s 267-307.»

    Lars Løberg behandler Agnes Håkonsdatters mulige forfedre inngående i
  «Hestbøætta» (NST XL, hefte 4 (2006)
og i heftet:
  «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571».

    "

    I den forbindelse diskuterte Lars Løberg bl. a. inneholdet i to pavebrev som jeg velger å gjengi regest for her:
    Supplikk før 20.08.1291:
  «Supplikk (petitio) fra ridderen Vidkunn Erlingsson i Oslo bispedømme og Gyrid Andresdatter i Stavanger bispedømme til pave Nikolaus IV: For å få slutt på alvorlig fiendskap mellom ættene deres, søker de om tillatelse til å gifte seg, trass i at Vidkunn har hatt omgang med ei kvinne som var beslektet med Gyrid i fjerde ledd.» («Regesta Norvegica» II, nr. 634).
    Rom 20.08.1291:
  «Mandat fra pave Nikolaus IV til biskop [Øyvind] av Oslo: Refererer søknaden fra Vidkunn Erlingsson og Gyrid Andresdatter om dispensasjon for å inngå ekteskap (nr 634), og overlater til biskopen å vurdere søknaden og eventuelt gi dispensasjon på pavens vegne.» (DN I 79, «Regesta Norvegica» II, nr. 635).

    Supplikk Avignon 29.09.1342:
  «Supplikk fra [Pål Bårdsson], erkebiskop av Nidaros, og [Hallvard], biskop av Hamar, til pave Clemens [VI]: For å besegle freden og enigheten mellom de to familiene, ber de om at væpneren [nobilis domicelli] Sigurd Havtoreson og jomfru [nobilis domicelle] Ingebjørg Erlingsdatter må få lov til å inngå ekteskap, til tross for at de er beslektet i 4. grad.»
    Påskrift: Dispensasjon kan gis. (DN VI 166a, «Regesta Norvegica» V, nr. 581).
    Dispensasjonsfullmakt Avignon 29.09.1342:
  «Dispensasjonsfullmakt fra pave Clemens [VI] til [Pål Bårdsson], erkebiskop av Nidaros og [Hallvard], biskop av Hamar: Da en kan vente seg mye godt for landet av et slikt ekteskap, mens en nektelse ville ha medført risiko for stor skade, kan Sigurd Havtoreson og Ingebjørg Erlingsdatter tillates å inngå ekteskap, skjønt de er beslektet i 4. grad.» (DN VI 166b, «Regesta Norvegica» V, nr. 581).

    Han kom fram til at Agnes mor trolig var datter til Sigurd Ivarsson, gift enten med en søster til Andres Gregoriussen eller med en søster til Andres hustru.
    Mer omfattende beskrivelse under biografiene til Gros antatte datter, Agnes Håkonsdatter, og Gro's far, Sigurd Ivarsson. 1

 

  1. Lars Løberg: «Hestbøætta», NST XL, hefte 4 (2006), side 302-303. Fra Lars Løbergs: «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571», (Slektshistorisk forlag, side 63-65). Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn, og deres aner. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26