Gyrid Andresdatter av Ståreim
-1323

>
ff
Gregorius Andressen av Ståreim. Død 1246. Lendmann.
     
f
Andres Pott Gregoriussen av Ståreim. Død omkring 1274. Lendmann.
 
Gift 1291 Vidkunn Erlingsson av Bjarkøy. Ridder, riksråd.
Født omkring 1255.
Død 1302.
Erling Vidkunnsson av Bjarkøy. Ridder, regent, drottsete.
Født omkring 1293.
Død 1355.

Biografi - Biography

Død 1323.

Levde mellom 1291 og 1309.
    Fra Mogens Bugges «Våre forfedre»:
  «Gyrid Andresdatter av Stovreimætten († 25.10.1323) synes å ha vært en av de mange myndige damer av sin tid. Som enke hadde hun i 1309 i 4 år bestyrt sin brorsønn Gregorius Andreassons store godser og hun var formynder for sin sønn Erling.
    Gift 1292 med Vidkun Erlingsson d. y. på Bjarkøy.» 1

    Fra Lars Løbergs «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571».
    Gyrid (nevnt 1291-1309 - † 1323) var datter til lendmannen Andres Pott Gregoriussen av Ståreim (nevnt 1263-1273 - † ca. 1274).

    Hun var gift med ridderen og riksrådet Vidkunn Erlingsson av Bjarkøy (* ca. 1255 - † 1302).

    Gyrid og Vidkunn hadde sønnen
Erling (* ca. 1293 - † 1355), ridder og drottsete, gift med Elin Toresdatter Marvik.

  «Vidkunn fikk pavelig dispensasjon for å ekte sin Gyrid Andresdotter 20.08.1291 (DN I 79, "Regesta Norvegica" II, nr. 634 og 635). Hun var da hjemmehørende i Stavanger bispedømme, noe som har skapt et visst hodebry hva angår hennes opphav. Andres var et vanlig navn også i aristokratiet, men det faktum at Erling Vidkunnsson senere gjenløser setegården Ståreim i Norfjord på odel og det faktum at hun som enke i fire år bestyrer brorsønnen Gregorius Andresson den unges jordegods og utruster ham til utenlandsreiser, for hvilket hun avlegger regnskap 06.02.1309, gjør det overveiende sannsynlig at hun er datter av Andres Gregoriusson Pott av Ståreimætta (DN II 93, "Regesta Norvegica" III, nr. 550):
    Sted: Bergen
    Sammendrag:
    Regest:
  "Vitnebrev fra Bjarne Erlingsson i Bjarkøy, Erling Åmundesson, sira Ivar Olavsson, herr Aude Olavsson, sira Jon Prest, fru Torbjørg, fru Ingegerd, Svein klerk, Tord klerk, Ordrek og andre gode menn:
    Var til stede da fru Gyrid Andresdatter avla regnskap til sin brorsønn Gregorius Andresson unges ombudsmann sira Erlend Styrkårsson, for de fire årene hun hadde bestyrt godset hans som bl a ligger på Jæren og i Sogn og Fjordane. Hun gjør rede for inntekter og utgifter, bl a har hun kjøpt gårdene Reve og Æikræim, utstyrt Gregorius for en reise til Roma via Flandern og kjøpt klær, sokker, skinn, pell og en gravstein til ham. Boet har gjeldskrav overfor bl a Brase på Vfinsakre og Håkon på Reve. Verdien av 5 lester 3 1/2 pund korn settes til 127 månedsmater smør.
    Beseglet av utstederne og sira Erlend Styrkårsson".» 2

 

  1. Mogens Bugge: «Våre forfedre», nr. 774.
  2. Lars Løberg: «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571» side 69-70.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05