Fernando Bermúdez av Cea
-0978?
Greve.

>
       
   

Fernando Bermúdez av Cea. Død omkring 978. Greve.
Gift Elvira Díaz av Saldaña. Grevinne.
Født omkring 930.
Død 975.
Jimena Fernández av Cea. Dronningkonsort, grevinnekonsort.
Død omkring 1045.

Biografi - Biography

Greve.
Død omkring 978.

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Fernando Bermúdez († ca. 978), den andre greven av Cea, var sønn til Bermudo Núñez († ca. 955), greve av Cea og hans hustru Argilo.
    Som far til en dronning av Navarra, og dermed stamfar til mange kongehus, var Fernando ett framstående medlem av den høyeste rang av adelen i kongeriket León.
    Han var den førstefødte til greve Bermudo Núñez og arvet mange eiendommer fra sin far og også fra sin onkel Oveco Núñez, biskop av León.

    Han opptrer som Fredenando Vermudiz i en donasjon gitt 28.08.945 av biskopen til klosteret Sahagún. Slektskapet bekreftes også i et "Charter" datert 984 hvor det nevnes at dette klosteret hadde ervervet en viss eiendom fra greve Fernando Bermúdez som tidligere hadde tilhørt biskopen.
    Et "Charter" er en engelsk betegnelse for "privilegiebrev" (eller frihetsbrev). Privilegiebrevet var en skriftlig fullmakt utstedt av kongen eller statsoverhodet. I privilegiet overførte utstederen kronens rett (regale) til en bestemt person, gruppe, by, universitet, land eller institusjon mot vederlag, som regel for å drive en eller annen form for virksomhet eller utnytte naturressurser. Privilegiebrevene inneholdt også bestemmelser om hva kronen skulle få i kompensasjon for privilegiene, vanligvis skatt eller utlegg, og begrensninger i virksomheten. Privilegiebrevene, som var arvelige, skapte monopol og ble en måte for staten å kontrollere næringsutviklingen og ressursforvaltningen.
    Charter kan i enkelte tilfeller også bety "lån av penger" (jfr. gjeldsbrev). Begrepet er avledet fra en ordrot som betyr "papir". Et charter er et juridisk bindende dokument.

    Han tilbrakte sine første år i Asturias hvor han hadde store eiendommer. Noen hadde blitt donert av dronning Urraca, enken etter kong Fruela II av Asturias, og av "Infantes" Ramiro og Ordoño Froilaz. ("Infante" var en spansk og portugisisk tittel for prinser og prinsesser i de respektive kongefamilier). Disse ble attestert i en inventarieliste over forskjellige eiendommer i Naptavlio som sannsynligvis ble gitt som kompensasjon for hans støtte til kong Fruela og for å ha deltatt i opprøret i 932 mot kong Ramiro II som tvang Fernando til å returnere to kirker til katedralen i Oviedo.
    Hans forhold til kronen ble bedre under kong Ordoño III's regjeringstid. Han var "mayordomo mayor" til denne kongen, bekreftet mange av hans kongelige "charter" som et aktivt medlem av "Curia Regis", og opptrådde første gang i 960 med tittelen "greve".

    Han giftet seg med Elvira Díaz, datter til Diego Muñoz, greve av Saldaña, og hans hustru Tregidia.

    Han nevnes siste gang i et middelalderskt "charter" i 978.» 1

 

  1. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26