Boleslav II den Fromme av Böhmen
-0999
Hertug.

>
ff
Vratislav I av Böhmen. Født omkring 888. Død 921. Hertug.
fm
Drahomira av Stodor. Født mellom 877 og 890. Død etter 934. Hertuginnekonsort, regent.
   
f
Boleslav I den Grusomme av Böhmen. Født omkring 915. Død 15.07.967. Hertug.
m
Biagota av Böhmen. Født omkring 901. Hertuginne.

Boleslav II den Fromme av Böhmen. Død 07.02.999. Hertug.
Gift omkring 989 Emma av Melník. Hertuginnekonsort.
Født før 950.
Død mellom 1005 og 1006.
Oldrich av Böhmen. Hertug.
Født omkring 975.
Død 09.11.1034.

Biografi - Biography

Hertug.
Død 07.02.999.

    Hertug av Böhmen 967 - 999.

    Boleslaw fikk opprettet bispedømmet i Prag i 973.

    Han utstrakte sitt herredømme over Mähren som imidlertid gikk tapt under hans sønner. 1

    "
Boleslav II, den fromme på et segment av Gnesen-bronsedøren: Relieffet viser forhandlinger med Adalbert av Praha for å kjøpe fri kristne slaver (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Boleslaus II den fromme († 07.02.999) (tsjekkisk: Boleslav II. Pobožný), medlem av Premyslid-dynastiet, var hertug av Böhmen fra 972 til sin død.
    Boleslaus var en eldre sønn til hertug Boleslaus I den Grusomme (* ca. 915 - † 967) og bror til tre andre barn som overlevde til voksen alder.
    Han arvet hertugdømmet Böhmen som "kníže" (en tittel som kan oversettes som hertug eller prins) ved farens død i 972.

    Som sin far stred Boleslaus II opprinnelig med de ottonske kongene i Tyskland. I 974 støttet han og hertug Mieszko I av Polen den opprørske hertugen Henrik II av Bayern i hans borgerkrig mot keiseren Otto II's styre. I 976 ble Henrik beseiret og flyktet til Boleslaus hoff ved Praha slott, hvoretter Ottos styrker kjempet i de bøhmiske landene. Til slutt lovet Boleslaus høytidelig troskap til keiseren i 978 ved påskefestene i Quedlinburg.
    På den annen side forverret forholdet til Polen seg fra ca 980 og utover. Da keiser Otto II døde i 983 og ble etterfulgt av sin mindreårige sønn Otto III, ble den bøhmiske alliansen med Polen avbrutt fordi Boleslaus igjen hadde alliert seg med den opprørske bayerske hertugen Henrik, mens Mieszko I valgte den unge kongens side. Dessuten, da Boleslaus okkuperte det saksiske markgreveskapet av Meissen, hindret han planene til Mieszkos sønn Boleslaw, som hadde giftet seg med en datter til markgreven Ricdag. I 987 måtte Boleslaus trekke seg fra Meissen, og fra omtrent 990 utløste han en langvarig konflikt med Polen om landene i Schlesien og Lille-Polen (den polsk-bøhmiske krigen). I 992 nærmet han seg kong Otto III og deltok i et mislykket angrep mot Lutici-stammene i kjølvannet av det store slaviske opprøret i 983.

    Boleslaus regjeringstid er mest kjent for grunnleggelsen av bispedømmet Praha i 973, noe som ga ham epitetet "Den Fromme" av middelalderens kronikør Cosmas av Prague. Likevel ble det bøhmiske bispedømmet plassert under erkebiskopen i Mainz, og keiser Otto II tvang igjennom utnevnelsen av den saksiske munken Thietmar (Detmar) som første biskop.

    I mellomtiden blusset kampen med det rivaliserende Slavník-dynastiet opp igjen fra 981 og utover, da prins Sobeslav av Slavník-dynastiet knyttet allianser med polakker og og saksere. Ved biskop Detmars død i 982 ble Sobeslavs bror Adalbert (senere kjent som den hellige Adalbert av Praha) utnevnt til hans etterfølger, men han forlot embetet for å lede et misjon til det gamle Prussen (en baltisk folkestamme) i 994.
    28.09.995 stormet Boleslaus styrker og den konfødererte Vršovci-klanen Libice Castle i Sør-Böhmen og massakrerte de medlemmene av Slavník-dynastiet som ble funnet der. Boleslaus brutale triumf sikret Bøhmenss enhet under en enkelt hersker.

    Boleslaus første hustru Adiva kan ha vært en datter til den engelske kongen Edward den Eldre (datteren kjent for engelske historikere som "Ælfgifu" som giftet seg med en prins "nær Alpene"), selv om bevisene for dette er svake.
    Hans andre hustru var Emma av Melník. Det er sikkert Boleslaus eldste sønn ble født av Adiva, men mor til de andre kan ikke fastslås med sikkerhet:
Boleslaus III (* ca 965 - † 1037), hans eldste sønn og etterfølger.
Wenceslaus, døde som spedbarn.
Jaromír (* ca 975 - † 1035), ble hertug av Böhmen i 1003.
Oldrich (* ca 975 - † 1034), ble hertug av Böhmen i 1012.

    Rett etter farens død kom Boleslaus III i konflikt med sine brødre og ble avsatt i 1002. De interne kampene i Premyslid-dynastiet rystet det bøhmiske hertugdømmet til hertug Oldrichs anstrengelser stabiliserte landet.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 154. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26