Borrell II av Barcelona
(0915..0935)-0992
Greve.

>
ff
Wilfred I den Hårete av Barcelona. Død 11.08.897. Greve.
fm
Guinidilda av Empúries.
   
f
Sunyer av Barcelona. Død 15.10.950. Greve.
m
Richilda av Toulouse. Født omkring 895. Grevinne.

Borrell II av Barcelona. Født mellom 915 og 935. Død 30.09.992 i Barcelona. Greve.
Gift før 968 Letgarda av Toulouse. Grevinne.
Født omkring 945.
Død omkring 978.
Ramón Borrell III av Barcelona. Greve.
Født omkring 972.
Død 25.02.1017 i Barcelona.

Biografi - Biography

Greve.
Født mellom 915 og 935.
Død 30.09.992 i Barcelona.

    Borrell var greve og marquis av Barcelona 954 - 992.

    Han etterfulgte sin far, Sunier i 947 sammen med sin bror, Mir, som døde i oktober 966. Deretter styrte Borrell alene sine land i Barcelona, Ausona og Gerona. Da Sunifreds mannslinje var utdødd, fikk han også Urgel. Forøvrig hadde han utstrakte eiendommer som kvalifiserte ham til titelen hertug av Gothien,

    I 967 dro han til Frankrike og kom tilbake fra Aurillac sammen med den berømte aquitanske munk Gerbert, den senere pave Sylvester II. Han studerte de eksakte videnskaper under de gunstige forhold i Borrells grevskap.

    I slutten av 970 reiste han til pave Johan XIII i Roma og fikk hans samtykke til å gjenopprette det gamle bispesete av Taragone som sarasenerne hadde ødelagt. I 984-85 deltok han i kamp mot disse.

    Borrell styrte sine land i fred inntil Almanzor i 986 trengte inn med en stor hær. Han sendte skip fra Algarb og krigsmaskiner, så Barcelonas innbyggere var klar over at byen var tapt. Borrell flyktet i hemmelighet om natten i en båt 04.07.986. Forsvaret ble overlatt til den unge visegreven Udalart av Barcelona. I to dager ble byen angrepet og plyndret. Maurerne holdt byen besatt mellom 6 måneder og to år, mer nøyaktig vet man ikke. Det er imidlertid sikkert at Borrell igjen tok byen i besittelse i 987 uten bistand fra kong Ludvig V av Frankrike som døde 21.05.987. Dette førte til grevskapet Barcelonas uavhengighet, idet det nye franske huset Capet ikke gjorde krav på overhøyhet.

    Borrell skaffet nå byen et forsvar og organiserte et redningsarbeide for å befri barcelonerne fra deres slaveri under maurerne.

    I 990 ga han eiendommer til greve Vilhelm av Castelbon og dennes hustru Sancia. Samme år underkastet han seg Hugo Capet. Han kalles en av de største velgjørerne for klosteret Le Graffe.

    Mens byen igjen begynte å blomstre, døde Borrell der. 1

    "
Borrell II av Barcelona (Slektsbok fra klosteret i Poble). (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Borrell II († 992) var greve av Barcelona, Girona og Ausona fra 945 og greve av Urgell fra 948.
    Han var sønn til Sunyer av Barcelona (* Ca. 870 - † 950) og Richilda av Toulouse (* ca. 895).
    Borrell ble først nevnt som greve i 945 under hans fars regjeringstid ved innvielsen av nonneklosterkirken Sant Pere de les Puelles i Barcelona. I 947 trakk Sunyer seg tilbake til klosterlivet og avstod styret av sine riker til sønnene Borrell og Miro I i fellesskap. I 948 arvet Borrell Urgell fra sin onkel Sunifred II. Sunyer døde i 950 og hans bror, Miro, døde i 966, og etterlot Borrell som enehersker over mer enn halvparten av "Catalunya Vella" (gamle Katalonia), en status som førte til at utenforstående og smigrende omtalte ham som "Dux Gothiae" (hertugen av Gothia). Hans egne dokumenter refererer nesten alle bare til ham som "comes et marchio" (greve og markis).

    I 967 giftet han seg med Letgarda, som kan ha vært datter til en greve av Toulouse eller Rouergue basert på navnene til hennes barn.
    Med henne hadde Borrell to sønner og to døtre.

    Etter Letgardas død ca. 986 giftet han seg i 987 med Eimeruda, kanskje fra Auvergne.

    Borrells militære karriere ser ut til å ha vært middelmådig – det er bare kjent at han har deltatt i to slag og han ser ut til å ha tapt begge – og det var under hans styre at Barcelona i 985 ble plyndret av den muslimske lederen Almanzor.
    På den annen side hadde han langt større suksess som diplomat. Før angrepene på 980-tallet, og med unntak av et enkelt plyndringstokt av kalifen al-Hakam II like etter hans suksesjon i 961, opprettholdt han hjertelige forhold til de muslimske herskerne i Córdoba og sendte også utsendinger til frankernes konger. I 970, reiste han til Roma for å møte pave Johannes XIII og keiser Otto I.
    Borrell var også en beskytter av læring og kultur. I 967 besøkte Borrell klosteret Aurillac og abbeden ba greven ta Gerbert av Aurillac (den fremtidige pave Sylvester II) med seg slik at gutten kunne studere matematikk i Spania. I de påfølgende årene studerte Gerbert under ledelse av biskop Atto av Vic, omkring 60 km nord for Barcelona, og sannsynligvis også ved det nærliggende klosteret Santa Maria de Ripoll. Han ble også tatt med på en pilgrimsreise til Roma i 970, der paven overtalte Otto om å ansette Gerbert som lærer for sin unge sønn, den fremtidige keiseren Otto II.
    I 985 ble "Marca Hispanica" angrepet av den muslimske generalen Almanzor, som klarte å ta Barcelona som ble plyndret og ødelagt. Mange borgere ble tatt til fange av de muslimske styrkene. Borrell sendte en forespørsel om hjelp til kong Lothar III, den daværende kongen i Vest-Franken. Selv om dokumenter fra Borrell refererer til kongelige ordrer som må ha kommet fra deres ambassade, var militær bistand utenfor Lothars makt. Det som ser ut til å ha vært en lignende bønn til Hugo Capet resulterte i et brev fra Hugo til Borrell som lovet hjelp hvis greven valgte "å adlyde oss i stedet for ismailittene". I alle fall kunne ikke Hugo overtale sine adelsmenn om å støtte en sørlig ekspedisjon. Intet svar fra Borrell på Hugos brev er kjent, og forbindelsen mellom "Marca" og Frankrike ble effektivt brutt. Katalanske historikere anser i dag at dette var det tidspunktet da Katalonia ble en suveren makt, og tusenårsjubileet for deres uavhengighet ble feiret i 1987 med konferanser og en rekke publikasjoner. Det ser imidlertid ut til at andre katalanske grevskap beholdt forbindelsene med den frankiske kronen noe lenger.

    Fra 988 framstår Borrells sønner Ramon Borrell og Ermengol som herskere i et delt territorium, med Ramon Borrell som greve av Barcelona, Girona, og Osona og Ermengol som greve av Urgell.
    Borrell II fortsatte imidlertid å utstede dokumenter og å reise i sine domener, og da han ble syk i 993 i Castellciutat nær la Seu d'Urgell, fikk han utstedt sitt testamente som skulle overleve hans eksekutører. Det skulle imidlertid ikke skje, og hans død fulgte kort tid senere.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1007. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26