Widimilde ???

       
   
Gift Wilfred I el Velloso av Barcelona. Greve.
Død mellom 898 og 902.
Sunier av Barcelona. Greve.
Født omkring 885.
Død 15.10.954.
Wilfred II av Barcelona. Greve.
Født omkring 888.
Død 26.04.912.

Widimilde (Gudinilde, Winidilda) hadde flere sønner, blandt dem Borrel Wifredo som etterfulgte faren, doña Emma og Rudolf som ble biskop, samt Sunier eller Suniaro som etter å ha fått grevskapet etter sin bror, Borrel, gikk i kloster.

Hun var gift med Wilfred i 888. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1011. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17