Aloara av Capua
-0993?

       
   

Aloara av Capua. Død omkring 993. Fyrstinne.
Gift Pandulf I Jernhode av Capua og Benevento. Fyrste.
Død 981.
Atenulf av Aversa. Greve.

Biografi - Biography

Fyrstinne.
Død omkring 993.

Fyrstinne av Capua 982 - 993.

Aloara (Aloarda) kalles i «Geschichte Italiens im Mittelalter» av L. M. Hartmann for den tapre Aloara.

I 969 ble hun tatt til fange, men løslatt straks etter keiser Ottos tronbestigelse.

Hun synes å være død i 993. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1058. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 34.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17