Vikinge-Kåre ???

       
f
Sigurd Bjodaskalle.
 
Gift .
Eirik Bjodaskalle på Obrestad.

Biografi - Biography

Lendmann.
Levde omkring 910.

Vikinge-Kåre var lendmann på Voss i Hordaland. Hans ætt satt både på Voss og på Obrestad på Jæren.

Vikinge-Kåre levde på Harald Hårfagres tid og antagelig også under Halvdan Svarte, muligens ca. 910. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 712. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17