Bermudo II den Giktbrudne av León
0953?-0999
Konge.

>
ff
Ramiro II av León. Født omkring 900. Død omkring 951 i Zamora. Konge.
     
f
Ordoño III av León. Født omkring 926. Død 956. Konge.
m
.

Bermudo II den Giktbrudne av León. Født omkring 953. Død 999. Konge.
Gift omkring 992 Elvira av Castilla. Dronning.
Født omkring 978.
Død omkring 1027.
Alfonso V den Edle av León. Konge.
Født 994.
Død 07.08.1027 i Viscu.

Biografi - Biography

Konge.
Født omkring 953.
Død 999.

    Bermudo den Giktbrudne («el Gotoso») var konge av León 982 - 999.

    Han kjempet mot sin fetter, Ramiro III og forenet Leon med Galicien og Castilla.

    I 992 ble han overvunnet av maurerne som hadde oversvømmet hans rike etter ordre av Almanzor.

    Abu Amir Muhammad ibn Abdullah Ibn Abi Amir, Al-Hajib Al-Mansur (ca. 938-1002) kjent som Almanzur, var de facto hersker over den muslimske provinsen Al-Andalus på slutten av det 10. og tidlige 11. århundre). (Wikipedia).

     Han tilbrakte de siste år av sin regjeringstid med å reparere ruinene etter denne invasjon.

    Han var gift
1. gang i 983 med Velasquita av Castilla,
2. gang ca. 992 med hennes søster, Elvira. 1

    "
T. v. Bermudo II i «Libro de las Estampas». T. h. Den iberiske halvøy ved Bermudo II's død. (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Bermudo II (eller Vermudo) kalt den Giktbrudne (spansk: el Gotoso), (* ca. 953 - † september 999), var først en konkurrerende konge i Galicia (982-984) og deretter konge i hele kongeriket León (984-999).
    Han var sønn til tidligere kong Ordoño III av León (* ca. 926 - † 956).
    Det er uenighet når det gjelder identiteten til hans mor. Tradisjonelt var han antatt å være sønn til Ordoño III's dokumenterte hustru, Urraca Fernández av Castilla († 1007) som etter at Ordono døde giftet seg med Sancho Garcés II av Pamplona.
    Dette blir i dag betraktet som usikkert. Jeg har derfor valgt ikke å anføre hvem som var hans mor.

    Hans regjeringstid oppsummeres i Justo Pérez de Urbels beskrivelse av ham som "den stakkars kongen plaget i livet av Almanzors sverd og i døden av en biskops hevngjerrige penn". Pelagius av Oviedo († 1153), hvis halve "Chronicon" dekker Bermudos regjeringstid og som var sterkt kritisk til kongen, anklaget Bermudo for å ha fengslet biskop Gudesteus av Oviedo på 990-tallet og skyldte angrepene fra Almanzor på Bermudos synder.

    I 982 utropte den galisiske adelen Bermudo, som konge i opposisjon til hans fetter, Ramiro III. Denne usurpasjonen blir vanligvis sett på som en forlengelse av pågående kriser som begynte på 950-tallet. Ved tidspunktet for usurpasjonen ble Bermudo II's fraksjon ledet av Gonzalo Menéndez og den til Ramiro III av Rodrigo Velázquez. Bermudo ble kronet i katedralen i Santiago de Compostela 15.10.982. Det er sannsynlig at to bispelige motstandere av hans kroning – Rodrigos sønn Pelayo, daværende biskop av Santiago, og Arias Peláez, biskop av Mondoñedo – ble forvist fra sine embeter til klostrene i henholdsvis Celanova og San Martín de Lalín ved dette tidspunktet.
    Fordi hans støtte var begrenset og regional, ba Bermudo om beskyttelse av kalifatet i Córdoba. Det var mye uro i Castilla i hans første år, og Cordoba-hærene til Almanzor kom ikke som allierte, men som erobrere. Mellom november 991 og september 992 ble Bermudo utvist fra kongeriket ved et opprør ledet av magnatene Gonzalo Vermúdez, Munio Fernández og greve Pelayo Rodríguez. Han ble snart gjeninnsatt og forsonet seg med de misnøyde. 08.08.994 ga Bermudo landsbyen Veiga til klosteret Celanova, etter at landsbyen hadde blitt bygget av Suario Gundemárez på land ulovlig tatt fra klosteret. Suario tok tilflukt der under sitt senere opprør. 23. august samme år ble landsbyen Morella gitt til abbed Salvato i Celanova etter at den hadde blitt inndratt etter drapet på Fortún Velázquez.

    Bermudo lyktes til slutt i å gjenvinne Zamora fra muslimene, men lyktes ikke i å forvise dem helt før i 987. Dette førte til represalier fra Almanzor, som ødela Coimbra. Etter at Almanzor beleiret og raserte byen León, tok Bermudo tilflukt i Zamora. Muslimene fortsatte erobringene og tok Astorga i 996 og plyndret Santiago de Compostela i 997.
    I 999 forverret gikten han led av seg, og det ble umulig for ham å ri på en hest. Som militær leder for de kristne i det nordvestlige Spania, reiste han deretter på båre.

    Senere samme år døde han i Villanueva del Bierzo og ble gravlagt i klosteret Carracedo. Hans levninger ble senere overført til basilikaen San Isidoro.

    Med sin første hustru, Velasquita Ramírez († ca. 1035), hadde Bermudo en datter,
Kristina (* ca. 982 - † 1051/1067), gift med Ordoño Ramírez, sønn til hans rival Ramiro III.

    Bermudo giftet seg 2. gang Elvira García, datter til García Fernández, greve av Castilla. De hadde 3 barn:
Alfonso, som etterfulgte ham,
Theresa og
Sancha.

    Han hadde også tre illegitime barn:
Elvira,
Pelayo og
Ordoño, gift med Fronilde, datter til den nevnte greven Pelayo Rodríguez.

    Hvem hans egne foreldre var har vært gjenstand for vitenskapelig debatt.

    På farsiden kaller de viktigste kronikkildene ham sønn til kong Ordoño uten å spesifisere hvilken tidligere konge med det navnet det skule være. Tradisjonelt har faren blitt identifisert som Ordoño III, og det moderne konsensus er enig i dette, men minst en fremtredende moderne León-historiker, Manuel Carriedo Tejedo, har konkludert med at han i stedet var sønn til Ordoño IV. Spørsmålet er tilsynelatende løst ved et "charter" (privilegiebrev, frihetsbrev) i et "cartulary" tilhørende Santa María de Carracedo, der Bermudo navngir sin far, Ordoño, og sin farfar, Ramiro, noe som gjør at hans far var Ordoño III og ikke Ordoño IV, sønn til Alfonso.

    Det råder uenighet når det gjelder identiteten til hans mor. Tradisjonelt har han blitt sett på som sønn til Ordoño III's dokumenterte hustru, Urraca Fernández, datter til Fernan Gonzalez av Castilla og Sanca Sánchez av Pamplona.
    Biskop Pelagius forteller at Bermudo var sønn til en andre hustru til Ordoño, kalt Elvira, men da ingen slik dronning dukker opp i noe "charter" eller i noen annen opptegnelse ut over biskopens beretning, har hun sannsynligvis ikke eksistert.
    I et kongelig "charter" datert 05.01.999 refererer Bermudo til sin "avo" (bestefar, eller i forlengelsen, forfader), greve Gonzalo Betótez av Deza. Da Bermudos tradisjonelle slektstavle ikke angir noe slikt slektskap, antydet Justo Pérez de Urbel at han i stedet var en illegitim sønn til Ordoño III med slektskap som kom gjennom hans mor.
    Dette er en noe usikker oversettelse av:
  (In a royal charter dated 5 January 999, Bermudo refers to his avo (grandfather, or by extension, ancestor), the count Gonzalo Betótez of Deza. As Bermudo's traditional pedigree would provide no such relationship, Justo Pérez de Urbel suggested that he was instead an illegitimate son of Ordoño III, with the relationship coming through his mother)
    Basert på politiske betraktninger og ett annet tvetydig dokumentert slektskap, identifiserte han foreløpig hans mor som enten Aragonta eller Guntroda, døtre til Pelayo González, greve av Deza, som var sønn til greve Gonzalo. Han har blitt fulgt i dette av flere historikere, men andre synes at bevisene mangler og beholder det tradisjonelle synet om moren.
    Identifiseringen av Bermudos første dronning, Velasquita Ramírez, som "grandniece" til greve Pelayo tillater muligheten for at Bermudo refererte til greve Gonzalo som forfader til sin hustru og ikke som sin egen forfader, men han var allerede skilt fra Velasquita da han utstedte det aktuelle "charterer".»

    Da dette i dag blir betraktet som usikkert, har jeg valgt ikke å anføre hvem som var hans mor.

2

 

  1. Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 947. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65. Wikipedia.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26