Toralv Skjalg Ogmundsson på Sola
0930?-0968?
Herse.

>
ff
Hårda-Kåre Aslaksson. Født omkring 870. Herse.
  mf
Harald Granraude. Konge i Agder.
 
f
Ogmund Kåresson på Sola.
m
??? Gyrdsdatter.

Toralv Skjalg Ogmundsson på Sola. Født omkring 930. Død omkring 968. Herse.
Gift .
Erling Skjalgsson på Sola. Høvding og Lendmann.
Født mellom 960 og 975.
Død mellom 1027 og 1028.

Biografi - Biography

Herse.
Født omkring 930.
Død omkring 968.

Levde 965.
    Toralv skal ha vært sønn til Ogmund Kåresson på Sola og sønnesønn til Horda-Kaare.
    Skjalg betyr antagelig «skjeløyd».

    Han skal ha blitt innebrent av Ragnvald, sønn til Lodin på Ærvik ved Stad i 968, fordi han, vistnok med rette, ble beskylt for å ha drept Lodin på forrædersk vis.

    Toralvs sønn, Erling, må da ha vært et barn. Ragnvald, som først etter drapet på Toralv overtok sin fedrenegård, nevnes under navnet «Ragnvald på Ærvik» som en av de fornemste deltagere i Jomsvikingeslaget. Dette fant sted i Hjørungavåg i 980-årene. Erling må derfor ha vært omtrent jevnaldrende med Snorre som ble født i 965.

    Toralv må da ha levet ved år 965. 1

    Fra Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga:
  «54. ... På Hordaland var det mange gjeve stormenn, som var kommet av Horda-Kåres ætt. Han hadde hatt fire sønner; den ene var Torleiv Spake, den andre Ogmund, far til Torolv Skjalg som var far til Erling på Sola; den tredje var Tord, far til Klypp herse, som drepte Sigurd Sleva Gunnhildsson; den fjerde var Olmod, far til Askjel, far til Aslak Fitjaskalle. Det var den største og gjeveste ætten på Hordaland. ...» 2

 

  1. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 703. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 93.
  2. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 54.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05