Edla ???

       
   
Utenfor ekteskap Olof Skötkonung Eriksson av Sverige. Konge.
Død omkring 1021.
Astrid Olofsdotter av Sverige. Død etter 1035.

Edla var Olavs frille. Hun kom fra Vendland.

Fra Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga:
88. Olav Eiriksson sveakonge hadde først hatt en frille som het Edla, datter til en jarl i Vendland. Hun hadde først vært hærtatt og ble regnet som kongens tjenestejente. Barna deres var Emund, Astrid og Holmfrid. ... 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 88. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 169. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17