Edla ???

Frille.

>
       
   

Edla ???. Frille.
Utenfor ekteskap Olof Skötkonung Eriksson av Sverige. Konge.
Død omkring 1021.
Astrid Olofsdotter av Sverige. Dronning.
Død 1035.

Biografi - Biography

Frille.

Levde 1000.
    Edla var Olavs frille. Hun kom fra Vendland.

    Fra Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga:
  «88. Olav Eiriksson sveakonge hadde først hatt en frille som het Edla, datter til en jarl i Vendland. Hun hadde først vært hærtatt og ble regnet som kongens tjenestejente. Barna deres var Emund, Astrid og Holmfrid. ...» 1

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt)::
  «Edla (* på 900-tallet - † en gang etter år 1000) var kong Olof Skötkonungs frille.
    Hun hadde antagelig slavisk bakgrunn, kanskje fra det slaviske området i dagens Mecklenburg i Tyskland. Det antas at hun kom til Sverige som krigsfange med kong Olof, enten samtidig med eller straks før Estrid av obotritterne en gang omkring år 1000. Tradisjonen vil ha det til at hun var en høvdingsdatter. Kongen skal ha blitt forelsket i henne og tok henne til seg som sin frille, skjønt han giftet seg med Estrid. Kongen fikk flere barn med Edla. Hennes levetid er ukjent.

    Venderne var et vestslavisk folk som i tidlig middelalder (400-500-tallet) befolket områdene mellom elvene Elbe og Saale i vest og Oder i øst (Vest- Pommern). Venderne befolket til tider også Holstein og den danske øya Lolland.
    Venderne ble vanligvis delt inn i obotritter, liutizers, hevels, kapper, pomorans, cashewnøtter og sorbenter.

    Kongen behandlet Edla og Estrid på samme måte og ga sin sønn og hans to døtre med Edla de samme privilegiene som barna han hadde med Estrid, selv om det var Estrid han giftet seg med og gjorde dronning.»

    I henhold til Snorre Sturlason ble hennes barn sendt i fostring fordi dronning Estrid behandlet dem dårlig. Det kan muligens tolkes som at Edla døde da hennes barn var små.

    Sammen med Olof hadde hun barna:
Emund den Gamle († ca. 1060), konge av Sverige.
Astrid Olofsdotter av Sverige († 1035), gift med Olav den Hellige av Norge.
    Hun var også mormor til dronning Gunhild av Sverige.

    Det er uklart hvorvidt Holmfrid – gift med Svein Håkonsson Jarl av Norge († ca. 1016) – var datter til Edla og Olof Skötkonung eller om hun var Olofs søster.» 2

 

  1. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 88. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 169. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26