Theophano av Bysants
0956?-0991

ff
Konstantin VII Porphyrogennetos av Bysants. Født 905. Død 09.11.959. Keiser.
fm
Helena Lekapenna av Bysants. Død 19.09.961. Keiserinne.
   
f
Romanos II av Bysants. Født 938. Død 15.03.963. Keiser.
m
Theofano av Bysants. Født omkring 941. Død omkring 970. Keiserinne.

Theophano av Bysants. Født omkring 956. Død 15.06.991 i Niemwegen. Keiserinne.
Gift 14.04.972 Otto II der Rote av Tyskland. Keiser.
Født 955.
Død 07.12.983 i Roma.
Mathilde av Tyskland. Født omkring 981.
Død 1025.

Biografi - Biography

Keiserinne.
Født omkring 956.
Død 15.06.991 i Niemwegen.

Keiser Otto I Ğden Storeğ bød forsoning med den østromerske keiser etter at han var blitt kronet til keiser i Roma i 962 ved å forslå ekteskap mellom sin og Adelheids unge sønn Otto og en bysantisk prinsesse. Forhandlingene brøt imidlertid sammen.

Etter at Theophanos far, keiser Romanos II, døde i 963, giftet hennes mor, Theophano (Anastasia), seg først med keiser Nikoforos II Phokas (912-969) og etter hans død med keiser Johannes I Tzimiskes (924-976). Moren døde selv i 970.

Etter tronskiftet i Konstantinopel ble stemningen der mer vennligsinnet, og omsider førte forhandlingene til at den vakre og kloke prinsesse, Theofano, som bare var seksten år gammel, ble formælt med prins Otto, som allerede nå ble kronet som sin fars etterfølger. Slik lyktes det altså tross alt til slutt for Otto Ğden Storeğ å knytte en forbindelse med det østromerske keiserhus, noe som ikke engang Karl Ğden Storeğ hadde maktet å få i stand.

Theophano øvet stor innflytelse på Otto II. Etter hans død i 983 overtok hun formynderskapet over sin sønn, Otto III. Hun regjerte til sin død i 991 med stor klokskap og kraft. Theophano forsto å gjøre sin innflytelse gjeldende i Frankrike og Italien, samtidig som hun sendte tyske hærer mot venderne. 1

 

  1. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 24. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 128. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 33, 67.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17