Adele ???
-0961

       
   

Adele ???. Død 961.
Gift Rainier III av Hainaut. Greve.
Født omkring 920.
Død 973.
Rainier IV av Hainaut. Greve.
Født omkring 950.
Død 1013.
Lambert I av Löwen. Greve.
Født omkring 950.
Død 12.09.1015.

Biografi - Biography

Død 961.

Adele var muligens datter til greve Lambert. 1

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 422. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17