Gerberga av Burgund
0985?-(1019..1024)
Grevinne.

>
ff
Adalbert II av Italia. Født omkring 936. Død 30.04.971. Konge.
fm
Gerberga av Chalon. Født omkring 940. Død mellom 986 og 991. Dronning/hertuginne.
mf
Renaud av Roucy. Født omkring 920. Død 10.05.967. Greve.
mm
Alberada av Lothringen. Født mellom 930 og 935. Grevinne.
f
Otto-Vilhelm av Burgund. Født mellom 955 og 962. Død 21.09.1026. Greve.
m
Ermentrud av Roucy. Født omkring 958. Død 05.05.1005. Grevinne.

Gerberga av Burgund. Født omkring 985. Død mellom 1019 og 1024. Grevinne.
Gift Vilhelm II den Fromme av Provence. Født omkring 987.
Død 1018.
Greve.
Vilhelm IV av Provence. Greve.
Død før 1030.
Geoffroi I av Provence. Greve.
Født omkring 1004.
Død mellom 1061 og 1063.

Biografi - Biography

Grevinne.
Født omkring 985.
Død mellom 1019 og 1024.

    Gerberga var datter til Otto-Vilhelm av Burgund og Ementrud av Roucy.

    Hun var først gift med Herman I, greve av Werl,

    Hun ble så gift med Vilhelm II den Fromme av Provence før 1013, vistnok ca. 1002.

    Hun får ikke forveksles med sin navne Gerberga av Burgund (* 965-70 - † 1018-19), datter til Konrad III den Fredelige av Burgund og Mathilde av Frankrike, gift med Hermann II av Schwaben. 1

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Gerberga var datter til Otto-Vilhelm av Chalon (* 955/962 - † 1026) og Ermenrud av Roucy (* ca. 958 - † 1005).
    Gerberga og Vilhelm hadde barna:
Vilhelm IV av Provence († ca. 1019-30), etterfulgte sin far.
Fulk Bertrand av Provence († 27.04.1051), greve av Provence, gift med Hildegard.
Geoffroi I av Provence († ca. Februar 1061-62), greve av Arles, markgreve av Provence,
                                                                                gift med Ettienette.» 2

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1067. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 81.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26