Genealogi-sider som omfatter DanmarkDenne seksjon omfatter hovedsakelig København og amtene
Frederiksværk, Frederiksborg, Roskilde, Maribo, Randers og Haderslev.

Grafisk oversikt Personregister Etternavnsregister Stedsregister Kilder

Min farmor og hennes nærmeste forfedre:

Hansine Kathrine Margrethe Berg. Født 08.11.1877 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt). Død 30.03.1957 i Oslo (OS). Peder Viggo Berg. Født 05.09.1854 i Stubbekøbing (Maribo amt). Død 25.01.1913 i Vor Frelser sogn (København). Parcellist (husmann). Johannes Cordia Bech Berg. Født 03.04.1824 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Død 06.12.1882 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt). Krydsbetjent.
Marie Vilhelmine Lindholm. Født 02.01.1824 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Død 21.01.1883 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).
Theodora Cathrine Caroline Nielsen. Født 13.07.1855 i Helsingør (Frederiksborg amt). Død 04.05.1931 i Timotheus sogn (København). Jacob Hendrik Frederik Nielsen. Født 02.01.1822 i Rendsborg, Holstein. Død før 1870. Skræddermester.
Bodil Kirstine Pedersen. Født 25.01.1822 i Hornbæk (Frederiksborg amt). Levde 1869 i Helsingør (Frederiksborg amt).

Oppdaterte genealogi-sider - Danmark:

Samtlige aners biografier er kontrollert og oppdatert ved hjelp av kirkebøker og folketellinger tilgjengelig via internetsidene til Statens Arkiver i København pâ  www.arkivalieronline.dk. Hvor det har vært relevant er biografiene satt inn i en historisk sammenheng.
Jacob Hendrik Frederik Nielsen
Bodil Kirstine Pedersen
Mange av deres forfedre arbeidet på Kronborg Geværfabrik nord for Helsingør. De bodde i de små byene og landsbyene nær fabrikken og nettverket av sjøer, dammer og vannmøller som var nødvendige for produksjonen. «Daneguns» ble eksportert til Afrika, India, de Vestindiske øyer og Amerika.
Cornelius Hansen Lindholm
Cornelius kom fra Haderslev amt hvor han arbeide som skolelærer omkring 1800. Han søkte seg i 1802 inn til Vesterborg Seminarium (lærerskole) pá Lolland og flyttet sá til Moseby i Aastrup sogn og Maribo amt. Her arbeidet han som skolelærer i 45 ár. Flere av hans barn og svigersønner ble ogsá skolelærere på Falster.
Johan Christopher Berg
Johan Peter Berg
Johan Christopher var overstyrmann pá China-farten i 1782. Fra 1783 var han Cofardie Capitain ved tre reiser til Tranquebar i Indien. I 1791 hadde han «gátt i land» og kjøpt en bryggerigárd i Vestergade i København.
Sønnen Johan Peter var marineoffiser og deltok i forsvaret av København i 1807. Fra 1808 var han sjef for en kanonbátspeloton ved Svendborg og fra 1811 var han ved Rokanonbátsflotiljen i Store Bælt.

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.