Genealogi-sider som omfatter Trøndelag og OpplandDenne seksjon omfatter hovedsakelig
Sør-Trøndelag (Malvik, Tydal, Haltdalen, Høyvik, Stjørna, Nes, Røros),  Nord-Trøndelag (Inderøy),
Oppland (Vågå, Lom, Skjåk, Lesja, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Fåberg) og Hedmark (Romedal i Stange).

Grafisk oversikt Personregister Etternavnsregister Stedsregister Kilder


Vær oppmerksom på at et familienavn ofte er identisk med navnet på deres gård(er)!

Oppdaterte genealogi-sider - Trøndelag:
Julius Aas I tillegg til min mor, hadde Julius også sønnen Reidar Julius Aas/Clausen utenfor ekteskap med Laura Jensen. Julius døde av tuberkulose i 1916.
Anne Valborg Nielsdatter Fævaag
Hennes foreldre og farforeldre er funnet.
Bersvend Hansen Bersvendstuen
Hans far og farforeldre er funnet.
Ingelev Olsdatter Klones
Hennes foreldre er funnet på Klones i Vågå. Deres forfedre er bl. a. funnet:
I Vågå på Austrem, Valbjør, Fellese, Sørum, Sandbu, Helle, Bjølstad, Rudi og Røssum.
I Nord-Fron på Forbrigd i Kvam og Kongsli i Sødorp, Nord-Fron..
I Ringebu på Hjelle i Fåvang og Vestad. I Lom på Blakar. I Lesja på Tynnøl.
Dette har gitt en større oppdaterng av min morfars slekt!

Hennes aner er nå ført tilbake til slekter som bodde på noen av de største gårdene i Gudbrandsdalen i begynnelsen av 1300-tallet (Sandbu i Vågå, Bjølstad i Heidal (Vågå), Skidaker (Skjåk) i Skjåk, Hundorp i Sør-Fron, Harildstad i Kvikne (Sør-Fron) og Hovin (Hove) i Fåberg),
Bratt er ikke et slektsnavn!
Se følgende eksempler::
Østen Guttormsen Bjølstad [Bratt]
Steinar Østensen [Bratt]
Navnet Bratt forekommer gjennom hele middelalderen og fram til i dag i hele Norden. Navnet betyr en brå, steil person, med andre ord et personkarakteriserende navn som sikkert har oppstått mange steder til ulike tider uavhengig av hverandre.
Det blir derfor feil når Engebret Hougen i «Ættesoge for Gudbrandsdalen» og i andre artikler forsøker å finne felles slektsskap mellom ætter hvor Bratt-navnet har blitt benyttet.
Henning Lauritzsen Blakar [Munk]
Hennings far var Lauritz Olavsen Blakar [Munk] (~1443 - ~1519).
Ifølge S. H. Finne-Grønn het hans far Lasse Henningsen Munk. Dette er en sammenblanding av navn. Omtalen gjelder hans hustrus far, Henning Guttormsen Blakar «av Vaaben» !.
Synnøve Ivarsdatter Sandbu
Hun var gift med Aasmund på Harildstad (nevnt 1564) og ikke med Amund Iversen Røssum!
Forvirringen har oppstâtt ved en feiltolking av gárdsnavnet «Røisem» nevnt i jordskiftet på Steig i 1588. Skiftet gjaldt gârden Røysheim i Lom og ikke Røssem i Kvam, som antatt av Engebret Hougen i «Nogen nye opplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen, Harildstad-Sandbu-ætten)» (N.S.T. XII (1949-50, side 234).
Trond Eindridsen[?] Tynnøl
Det er trolig - men ikke sikkert - at hans patronymikon var Eindridsen.
Hans mor var antagelig Gunnhild Trondsdatter som med sin bror Erland skiftet arven etter sine foreldre på Kvarberg i 14[90?] (DN III 1110).
Vi vet ikke hvem som var Tronds far. Hans antatte farsslekt - slik den er beskrevet i Engebret Hougens «Ættesoge for Gudbrandsdalen», bind III (1974) - má forkastes!

Min morfar og hans nærmeste forfedre:
Julius Aas. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Død 31.08.1916 i Kristiania (OS). Styrmann / Dampskipsfører. Peter Aas. Født 09.04.1839 på Stuevold, Tydal (ST). Død 27.11.1905 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Handelsmann. Ole Pettersen. Født 1799 på Grøt, Haltdalen (ST). Død 19.04.1878 på Vasilimoen Østre, Vasili, Malvik (ST). Inderst.
Lisbet Olsdatter. Født 1814 på Aas, Tydal (ST).
Anna Johanna Møller. Født 20.10.1839 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST). Død 31.08.1928 i Leinstrand, Melhus (ST). Johan Arnt Møller. Født 16.11.1815 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST). Jekteskipper.
Karen Isaksdatter Tonning. Født 1809 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Tjenestepike.

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.