Joen Hellum i Bjørnsgaard
1634?-1667?

>
       
   

Joen Hellum i Bjørnsgaard. Født omkring 1634. Død omkring 1667 i Trondheim.
Gift Kirsten Olufsdatter. Død før 1673.
Elen Joensdatter Hellum. Død 1731 på Røros (ST).
Begravet 13.03.1731 på Røros (ST). 1
Gift Johanne Detlousdatter.

Biografi - Biography

Født omkring 1634.
Død omkring 1667 i Trondheim.

    Joen Hellum (* ca. 1634 - † ca. 1673) var først gift med Kirsten Olufsdatter som døde før 1673.

    Etter at Kirsten døde giftet Joen seg med Johanne Detlousdatter.

    "
Domkirkesognets første kvarter var det sydligste av byens 4 kvarterer og strakte seg fra Domkirkegården nordover til Øvre allmenning.

    Skattemanntallet begynner aller sydligst i den gamle Krambugata, oppe ved nåværende Erling Skakkes gate, og beveget seg nordover langs Krambugata til Øvre Almenning hvor det bøyde av vestover langs sydsiden av denne. 96 eiendommer er beskrevet fra nr. 1 til nr. 96e.

    Joen bodde i gård 87 i hjørnet mellom Munkhauggata og Øvre Almenning. i som senere fikk navn etter hans andre. hustrus andre mann, auksjonsdirektør Svend Giertsen Busch.

    Sakefallsregnskapet (ledangen) 1661 for Trondheims len, QQ Trondhjem by viser.
    "
Lensregnskap Trondhjems len, eske 148, legg 5. - Første. kvarter, bilde 173-174. (Vedlegg 2 til sakefallsregnskap for Trondheim by 1661.)

    Skifte etter Joen ble avholdt 07.10.1673:
    "
Henry Berg: «Utdrag av Overformynderprotokoll nr 1 for Trondheim», side 149.

    Utdraget er gjengitt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XVI, side 149.
    "
Henry Berg: «Trondheim før Cicignon gater og gårder før reguleringen 1681», side 179-180.

 

  1. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 74b, nr. 6.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30