Erich Mogensen [Bille?]
1654?-1713?
Berggesell ved Røros Bergverk.

>
       
   

Erich Mogensen [Bille?]. Født omkring 1654. Død omkring 1713. Berggesell ved Røros Bergverk.
Gift Berith Tronsdatter. Født omkring 1666.
Død 1744.
Berith Erichsdater. Født omkring 1687.

Biografi - Biography

Berggesell ved Røros Bergverk.
Født omkring 1654.
Død omkring 1713.

    Sønnen Anders har tilnavnet źBille╗ ved skiftet etter Erichs hustru, Berith, men jeg kan ikke se at Erich er registrert med dette. Det er mulig at han giftet seg til dette slektsnavnet.

Manntallet for Røros kobberverk i 1701 viser:


    "
Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Røros kobberverks prestegjeld, gruvefolkene, folio 156..

źDeris Stand:
    Berge Knegter
Mændenis Nafne:
    Erick Mogensen - 47 [Aar]
Deris Sønners Nafne og hvor de findes:
    Mons Ericksen - 19
    Tron Erich▀ - 11
    Jens Erich▀ - 2.╗

    Skifte etter Errich ble avholdt på Røros 15.05.1713:


    "
Skifteprotokoll Røros bergrett 3A nr. 03, 1706-23, folio 121a.

    źAo = 1713 d 15 May blef effgter forrige Berggesell Sal. Erich Mogen▀en effter foregaaende Registrering och Vurdering udj Directeurens Ofervaarelse, som Skiffteforvalter, af de forstandige MændPeder HalfvorŮen och Olluf Trond▀en, som beschickede Vurderingsm'and af Directeuren holden och sluttet skiffte, effterbemeldte Sal: Mands ----- effterladte Enche Birritte Trondsdatter och deris fælles 4 Børn, 3 Sønner och 1 datter, som alle er hiemme hos dito deeris Moder; den ældste Søn Trond gammell 23 aar, den anden Jen▀ gl: 14 aar och den 3die Ander▀ gammell 8 aar saa och Datteren Birridthe gammell 26 aar; udj biværlse af den Sl: Mands Enche och de 2de ældsste Børn, sambt paa deres umyndiges vegne Olluf Trond▀en deris Morbroder, och Peder Kund▀en(?) som denne Sal: Mands nermeste her værende Frende. Dette Sterfboes forfundene och anvise Midler var effterfølgende,╗ 1

 

  1. Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Røros kobberverks prestegjeld, gruvefolkene, folio 156.. Skifteprotokoll Røros bergrett 3A nr. 03, 1706-23, folio 121a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30