Bolette Friderichsdatter Helkan
1703?-1783

>
       
   

Bolette Friderichsdatter Helkan. Født omkring 1703. Død 1783 i Trondheim (ST).
Gift 1729 i Trondheim (ST) Andreas Boisen. Parykkmaker.
Død 13.11.1743 i Trondheim (ST).

Biografi - Biography

Født omkring 1703.
Død 1783 i Trondheim (ST).
Begravet 10.09.1783 i Domkirken, Trondheim (ST). 1

    Bolette (Boel, Bodel) brukte slektsnavnet Helkan (Heelkand, Helchand).

    Helkand-navnet er nok gammelt i Trondheim. I «Personalhistorisk Tidsskrift» 2. r. nr. 4 1892) er det gjengitt noen slektsnotater av borgemmesteren Anders Jenssøn Helkand i Trondheim. Han kaller seg selv «en fattig Jyde» og oppgir at han var født i 1599. Og videre at hans foreldre var Jens Anderssøn Helkand og Boelle Rassmusdatter. En bror til Anders, Jens Rassmus Jensen i København, brukte formen «Hellekande».

    Bolette og Andreas hadde følgende barn (minst):
1729: Nikolai, døpt 01.07.1729.
1731: Kirsten, døpt 14.02.1731, gift med NN Kristoffersen.
1732: Serina, døpt 31.07.1732.
1734: Peder Gaasche, døpt 25.09.1734, parykkmakermester og senere favnsetter,
               gift I: I 1769 med Abrahamina Eleonore Steffensdatter Bagge,
                     II: I 1786 med Karen Martha Normann,
                    III: I 1789 med Johanne Kirstina Giermandsdatter Godske,
               død 23.05.1817, året etter at hans siste kone druknet.
1736: Andreas Borch, døpt 24.09.1736, parykkmaker i Flensburg.
1738: Niels Christian, døpt 18.09.1738.
1740: Friderich Friis, døpt 25.08.1740, parykkmaker.

  "
Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Fødte og døpte» 1729, uten sidenummer.

    1729:
    «D: 1ste Julü Døbt et ægtebarn nom: Nicolai. Pat. Andreas Bøyesen mat: Boletta Fridrichs Datt:
Faddere. Jomfru Testrup. Inger Vinds Datter. Capit. Testrup. Krigsraad Hagen. Casten Drejer».

  "
Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Fødte og døpte» 1731, uten sidenummer.

    1731:
    «D: 14. febr. ægtebarn N.:Kirsten. P.. Andes Boisen, Parükmager - Bøyesen M: Bodel Fredrichsdr:
Faddre, Ane Cathrine Lector Hagerups - Kirsten Svaaboe Hr Jens Nimbs - Margrete Willumsdr, Sorenskriver Peter Willer - Johan Vbibe Jull - Ole Næs -».

  "
Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Fødte og døpte» 1732, uten sidenummer.

    1732:
    «D: 31 July ægte Barn N.:Sirina: P. Andes Bøyesen, M: Boel Fridriks Datter;
Fadd: Anna Holst Borgemester Donns, Anna Bok, Anna Helkan, Jens Sommer, Auke Benikman, Hendrik Krenkel».

  "
Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Fødte og døpte» 1734, uten sidenummer.

    1734:
    «D: 25 Sept: D Gtebarn N.:Peder Gaasche: P. Andreas Bøysen, M: Boel Fredrichsdr;
Fadd: Madme Ane Holst, Ane Christina Tangen, Margrete Ytersen, Lars Brix, Erich Teftsop, Ole Hasøe».

  "
Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Fødte og døpte» 1736, uten sidenummer.

    1736:
    «D: 24 Sept: Ægtebarn N. Anders Borch: P. Andreas Bøysen, M: Boel Fredrichsdr; Heelkand.
Fadd: Cancelie R. Hveding frue, Mad. H. G. Peder Lunds. Madsell Karen Borch, Major Weshing, Anders Solberg, Niels Wetrup».

  "
Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Fødte og døpte» 1738, uten sidenummer.

    1738:
    «No 80. d: 18 Sept: N.:Niels Christian: P. Andreas Bøysen, M: Boel Fridrichsdr; Heelkand -
Ægte Barn.
Fadd: Madme Otto Arentz - Martha Hellkand - Abigael Strak - OberAuditeur Klingenberg Hr Peder Hanning - Henriich Bull».

  "
Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Fødte og døpte» 1740, uten sidenummer.

    1740:
    «No 94. Den 25de Augusty: N.:Fridrich Friis, P. Andreas Bøysøn, M: Boel Fredrichs Datter
Ægte Barn.
Faddr: Frue Asserson Frost, Jomfr. Anna Sophia Krogh, Afferson Wimm, Magister Hans Hagerup, Monsr: Savtorius».

    Bolette giftet seg 2. gang med parykkmakeren Simon Hansen Hoff 23.09.1756.
Det er vel derfor trolig at hun hadde fortsatt som parykkmaker etter at Andreas døde.

  "
Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Trolovede og Copulerede» 1756, uten sidenummer.

    1756: «D 23 Sept Cop ....
    Dito Copulerede i Kirken Parugem: Simon Hof og Enken Boletta Bøysen».

    Bolette døde i 1783, 80 år gammel, og ble begravet fra Domkirken i Trondheim.


  "
Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A08, 1783-1818: «Døde og begravede» 1783, folio 2a.

    September Maaned - Dend 10de - No 6 -
«Parykmager Simon Hoffs Kone - Død af langvarig Sygdom - 80 [år gammel]». 2

 

 1. Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A08, 1783-1818: «Døde og begravede» 1783, folio 2a.
 2. Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Fødte og døpte» 1729, 1731, 1732, 1734, 1736, 1738 og 1740. alle uten sidenummer. Kirkebok Trondheim Domkirke nr. A04, 1729-69: «Trolovede og Copulerede» 1756, uten sidenummer.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30