Ivar Sandbu
1315?-

       
   

Ivar Sandbu. Født omkring 1315.
Gift Synne Guttormsdatter Hundorp. Født omkring 1320.
Tjøstolv Ivarsen Sandbu. Født omkring 1350.

    De eldste slektsleddene i denne ætta er ikke sikre med hensyn til navn, da flere ikke er nevnt i brev slik at forbindelsen mellom dem er avklart.

    Det følgende er i hovedsak bygd på arveavsnittet i Magnus Lagabøters landslov, da vi vet sikkert at Ivars sønnesønner Ivar, Arne og Gudmund Tjøstolvssønner, var nærmest til å ta arv etter hustru Gjertrud Paalsdatter.

    Da det ser ut til at sønnesønnene har vært brorsønner til en Gunnar Ivarsen som eide Veikle i Kvam, må Synne Guttormsdatter ha vært gift med en Ivar, men ellers kjennes ikke mannen fra gamle diplom. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind I, side 64-65.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29