Laura Jensen
1890-1971
D/S pike / Serveringsjomfru.

>
       
   

Laura Jensen. Født 24.04.1890 i Hammerfest bysogn (FI). Død 01.12.1971 på Haukeland sykenus, Bergen (HO). D/S pike / Serveringsjomfru.
Utenfor ekteskap Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører.
Født 25.03.1877 på Straumen, Sakshaug, Inderøy (NT).
Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT). 1
Død 25.11.1916 på Ullevåll sykehus, Kristiania (OS).
Begravet 01.12.1916 i Trondheim (ST). 2
Reidar Julius Aas/Clausen. Født 10.05.1915 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO).
Døpt 19.05.1915 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO). 3
Død 17.10.1986 i Rhodos, Hellas.

Biografi - Biography

D/S pike / Serveringsjomfru.
Født 24.04.1890 i Hammerfest bysogn (FI).
Døpt 28.05.1890 i Hammerfest bysogn (FI). 4
Død 01.12.1971 på Haukeland sykenus, Bergen (HO).

Flyttet mellom 1911 og 1915 fra Hammerfest (FI) til Bergen (HO).
  "
Kirkebok Hammerfest bysogn nr. 9 - 1889-97 - «A. Levende Fødte» - side 9

    Laura ble født 24.04.1890 og hjemmedøpt av sognepresten 28.05.1890. Hjemmedåpen ble bekreftet i kirken 24.08.1890.
    Hennes foreldre var «Tjenestedreng» Johan Peter Jensen og «Hustru» Hansine Nicoline Nilsen. Foreldrene var gift, begge ble født i 1866 og bosatt i Hammerfest.
    Faddere var «Smed Nicolai Jeger; Kone Lisbet Nilsen; Bager Fr. Lund; Pige Jørgine Nilsen; Arb. H. Hansen og Pige Kristine Øverlid».

    Hennes foreldre giftet seg i Hammerfest 04.11.1888 (Kirkebok Hammerfest bysogn nr. 8, 1879-89: «D. i Ægteskab indtraadte», folio 151, nr. 12). Foreldrenes fedre var fisker Hans Angel Jensen og ... Jørgen Gustaf Nilsen, forlovere Jørgen Nilsen og Johan Hansen, begge fra Hammerfest.

    Hennes far - Johan Peder Jensen - ble født i Hammerfest 10.06.1866 og døpt 10.06.1967 - ett år senere (Kirkebok Hammerfest nr. 5, 1857-69: «A. Døbte 1867», side 82). Kirkeboken viser at ett antall barn da ble døpt samtidig, alternativt bare samlet ført inn i kirkeboka denne dag(?). Hans foreldre var Arbeider Hans Angel Jensen og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter, Fuglenæs. Faddere var Edvard Kristian Ottem og Kone Marie Ottem, Martinus Olsen Fuglenæs og Kone Ane Margrethe Rosmaal.
    Følgende utskrift fra folketellingen i 1875 viser Hans Angel sammen med sine foreldre og søsken. Familien bor på Fuglenæs i Hammerfest, hvor faren er gårdseier. I 1865 bodde familien i Maasø på gården Renøen.
  Hans Angel Jensen - Husfar - Gift - Fisker - Født 1814 i Buxnæs Lofoten.
  Anne Margrethe Kristensdatter - Hans Kone - Født 1828 i Flakstad i Lofoten.
  Jetta Marie Hansdatter - Datter - Ugift - Født 1861 i Hammerfest.
  Anton Hansen - Sønn - Ugift - Født 1864 i Hammerfest.
  Johan Peter Hansen - Sønn - Ugift - Født 1867 i Hammerfest.
  Ole Ludvig Hansen - Sønn - Ugift - Født 1869 i Hammerfest (Måsøy ifølge 1865-tellingen).
    I 1865- og 1875-tellingene har barna patronymikon etter sin fars fornavn og ikke patronymikonet «Jensen» som oppgis senere. Foreldrene oppgis i 1865-tellingen å være 45 henholdsvis 40 år gamle noe som skulle motsvare at de var født i 1820 og 1825. Johan Peter oppgis å være født i Hammerfest, ikke Måsøy («Maasø»).

    Hennes mor - Hansine Nikoline Nilsen - ble født i Hammerfest bysogn 04.07.1866 og døpt 07.10.1866 (Kirkebok Hammerfest bysogn, klokkerbok 3, 1862-68: «A. Døbte 1866», side 39, nr. 54). Hennes foreldre var Jørgen Gustavsen Nilsen og Hustru Lucie Hansdtr., født Sundt. Faddere var Snedker Planting, Kone Marie Danielsen, Ole Elvsen og Hustru, Pige Kristine Kristiansen og Ungk. Stockfledt Sand. Det oppgis at hun ikke ble hjemmedøpt.
    Følgende utskrift fra folketellingen i 1875 - også fra Hammerfest - viser Hansine Nikoline sammen med sine foreldre og søsken. De bor hos huseier og skipper Hans Thomassen på «Kirkepladsen»:
  Jørgen Gustav Nilsen - Husfar - Gift - Sømand - Født 1835 i Skogn i Levanger.
  Lucie Nilsen - Hans Kone - Gift - Født 1837 i Altens præstegjeld i Kaafjord.
  Oluf Christian Nilsen - Sønn - Født 1862 i Hammerfest.
  Hansine Nikoline Nilsen - Datter - Født 1866 i Hammerfest.
  Lorentze Jørgine Nilsen - Datter - Født 1871 i Hammerfest.
  Maren Dorthea Nilsen - Datter - Født 1875 i Hammerfest.

    I folketellingen fra 1900 finner vi Laura med familie i Hammerfest. Eiendommen består av et våningshus i en etasje og et uthus. Familien består av:
  Johan Jensen - Husfar - Gift - Bryggearbeider - Født 1866 i Maasø sogn i Finnmark.
  Hansine Jensen, Husmor - Gift - Husmor - Født 1866 i Hammerfest.
  Laura Jensen - Ugift - Datter - Født 1890 i Hammerfest.
  Ragnvald Jensen - Ugift - Sønn - Født 1892 i Hammerfest.
  Arthur Jensen - Ugift - Sønn - Født 1894 i Hammerfest.
  Rolf Jensen - Ugift - Sønn - Født 1896 i Hammerfest.
  Anette Jensen - Ugift - Datter - Født 1898 i Hammerfest.

    Laura ble konfirmert 16.04.1905 i Hammerfest bysogn. Hennes far oppgis nå å være «Gaardsdreng».

    20.03.1909 meldte Laura seg ut av statskirken for å gå inn i metodistkirken. Under anmerkninger står det «Skriftlig og mundtlig».

    Laura er ikke funnet i folketellingen for 1910. Dette kan skyldes at skipslistene ikke er med i 1910-tellingen, og at hun var til sjøss ved det tidspunkt.

  "
Kirkebok Hammerfest bysokn nr. 14 - 1906-16: «A. Levende Fødte» - side 44.

    23.04.1911 fikk hun datteren Harriet Lucie utenfor ekteskap. Navnet Lucie har hun fått etter sin mormor. Faren, som var gift, het Håkon Johnsen, var født i Hammerfest i 1876 og var «Restauratør». Faddere var Oluf Johannesen, Arthur Jensen, Anna Banstad og Dina Simonsen. Barnet ble anmeldt som uekte av moren.

  "
Kirkebok Kvinneklinikken i Bergen nr. 4: «A. Levende fødte», folio 193, nr. 78.

    Da sønnen Reidar Julius ble født 10.05.1915 var Laura D/S pike - antagelig på samme skib som Julius Aas. Bostadsadresse ble oppgitt til Nedre Stølen 13B, Bergen. Det oppgis i kirkeboken at hun ble født i 1890, men ikke hvor.
    I fødselsmeldingen til Reidar Julius, som er tilgjengelig i Statsarkivet i Bergen, står det at Laura Jensen ble innlagt på Fødselsstiftelsen i Bergen 10. mai 1915, at hun er født i 1890 og er fra Fuglenæs i Hammerfest. Det står også at hun hadde en hjemmefødsel i april 1911 og fødte en velskapt datter. I 1915 var dette barnet (som ikke nevnes med navn) friskt.

    Laura giftet seg 11.02.1922 i Bergen med Reidar Johan Hansen, født 1896 i Hadsel og konfirmert i 1910. Han var matros og Laura serveringsjomfru. De bodde i Qv. Blekevei 12. Hans far var indest Hans Reinertsen. Forlovere var matros Jørgen Bank Hadselgaard og kelner Aage Molhach Qv. Blekevei 12. De fikk ingen egne barn.

    Hennes datter, Harriet Lucie, ble konfirmert 05.12.1926. Familien bodde da i Nye Sandviksvei 69a, Sandviken. Hun giftet seg senere med Erling Helle. I 1956 bodde datteren med familie ifølge telefonboken for Bergen på adressen Sandviksveien 56. Harriet var bøterske og Erling var formann. De hadde sønnen Bjarne som var lærling.

    Laura døde på Haukeland sykehus 01.12.1971 og ble bisastt på Møllendal. Hun oppgis å være «Fhv. formanns hustru» og ved sin død bodde hun med sin mann i Hans Hauges gate 23.

    Hennes mann døde 10.01.1977.

    På forespørsel i statsarkivets forum for «Oppslag i kilder» skriver Yngve Nedrebø:
    «Hun var født 24. april 1890 i Hammerfest, og etterlot seg enkemann Reidar Johan Hansen, som døde 10. januar 1977. Hun hadde en særkullsdatter Harriet Lucie Helle, men ikke barn med enkemannen.»
    «Da hun døde kjente ikke enkemannen til andre arvinger enn datteren. I Norge hadde vi "svak adopsjon" til og med 1935. Ved slike adopsjoner skulle den bortadopterte beholde sin arverett etter biologiske foreldre. Fra 1936 kunne det være både svake og sterke adopsjoner. De sterke adopsjonene fjernet alle juridiske bånd mellom biologiske foreldre og det bortadopterte barnet. Dersom sønnen fra 1922 ble adoptert gjennom sterk adopsjon skulle han ikke være listet som arving etter biologisk mor, var det svak skulle han ha stått der, så sant han ved morens død var i live.»

5

 

 1. Klokkerbok Inderøy nr. 3: «Fødte og Døbte», folio 51, nr. 40.
 2. Kirkebok Bakklandet (Bakke) - 1916: «E. Døde», side 196, nr. 84
 3. Kirkebok Kvinneklinikken i Bergen nr. 4: «A. Levende fødte», folio 193, nr. 78. Kirkebok Mariakirken i Bergen nr. B1: «A. Levende fødte», folio 141, nr. 17b.
 4. Kirkebok Hammerfest bysogn nr. 9, 1889-97: «A. Levende Fødte», side 9, nr. 18.
 5. Kirkebok Hammerfest bysokn nr. 10, 1898-1905: «C. Konfirmerede», side 120, nr. 15. Kirkebok Hammerfest bysokn nr. 14, 1906-16: «I. Udmeldte af Statskirken», side 209, nr. 2. Kirkebok Hammerfest bysokn nr. 14, 1906-16: «A. Levende Fødte», side 44, nr. 18. Kirkebok Bergen - Fødselsstiftelsen nr. A4, 1910-18: «A. Levende fødte», side 193, nr. 78. Kirkebok Bergen - Mariakirken nr. B1, 1901-15: «A. Levende fødte», side 141. Kirkebok Bergen - Korskirken nr. D6, 1919-38: «D. I egteskap indtraadte», side 25, nr. 6. Kirkebok Sandviken nr. C3, 1924-38: «C. Konfirmerte», side 76, nr. 7. Digitalarkivet: «Døde i St. Olav sokn i Bergen 1927-1980». Epost-brev fra Statsarkivet i Bergen til Anette Clausen Hammersland,datert 4. mars, og til Tore Nygaard, datert 25. mars 2011.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30