Kirsti Sjursdatter

>
       
   
Gift Esten Pedersen Høa. Festebonde.
Født omkring 1664 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).
Peder Estensen Flatbergeng. Festebonde.
Født omkring 1687.
Død 02.03.1782 på Flatbergeng, Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).
Begravet 09.03.1782 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 1

Levde fra 1672 til 1705.
    Kirsti og Esten hadde følgende barn:
Ca. 1688: Peder, gift I. Magnhild Gulbrandsdatter Flatberg Ustgarden.
Ca. 1694: Lussi, gift med Esten Mikkelsen Almås, Oppstu'u.
Ca. 1698: Ola, gift med Kari Johansdatter, Almås Ustu'u.
Ca. 1700: Anders, druknet under tømmerfløtning i Gaula i 1730.
Ca. 1705: Anne, gift I med Jon Brennen,. II med Jens Eriksen Bakåsen.

    Kirsti døde ikke lenge etter at de hadde kommet til Høa.


    "
Skiftekort, Trondheim stiftamt, 1690-1715, side 269 - Skiftedesignasjoner for Gauldal fogderi, pakke 131.

    Det var skifte etter Kirsti i 1709, da Esten skulle gifte seg igjen. 2

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: ĞDøde og begravedeğ 1782, folio 168a, nr. 8.
  2. Skiftekort, Trondheim stiftamt, 1690-1715, side 269 - Skiftedesignasjoner for Gauldal fogderi, pakke 131. Singsåsboka, Bind III, side 96, 242.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30