Carl Henriksson Bröms
-1600
Kirkeherde.

>
       
   

Carl Henriksson Bröms. Død 02.04.1600 i Tuna (Y). Kirkeherde.
Gift 22.06.1562 1 Barbro Stigsdotter. Død 1600 i Tuna (Y).
Elisabet Carlsdatter [Bröms]. Født omkring 1566.

Biografi - Biography

Kirkeherde.
Død 02.04.1600 i Tuna (Y).

Levde 1551 i Tuna (Y).
    «Carolus Henrici» kom antagelig fra Hälsingland.

    Han mottok kollationsbrev som kirkeherde i Tuna i Medelpad 25.09.1551 av kong Gustaf I.

    Carl var gift første gang med Helga som døde i Gefle 22.03.1561. De hadde barna:
1553: Margareta.
1554: Johannes (Hans) som etterfulgte faren i embedet.
1555: Henricus.
1557: Catharina.
1558: Elin.

    Han avtalte 25.09.1555 med et par bønder i Edsta by å bytte noen jordlotter der som tilhørte Stöde kirke mot den jord de hadde inntil prestebolsåkeren.

    Sammen med underlagmann Michel i Karlenge bekreftet han 27.08.1557 at 6 tønner spannmål fra Tuna kirkeherberge ble uttatt til K. M:jts laksebygning.

    Også herr Carl fikk merke de meget betyngende utgifter til K. Maj:t og kronen som ble pålagt presteskapet, og unnslapp ikke heller de besøk som fulgte krigshandlingene under kong Erik XIV's tid. Da krigsobersten Claudius Gallus på vei til Jämtland med sine tropper gjestet Tuna prestegård, ble kirkeherden på grunn av dette 01.02.1564 fritatt av obersten for å gi en skatt på 8 tønner fetalier og 1 fjerding erter.

    Han ble gift annen gang med Barbro Stigsdatter i 1562.

    På det almindelige landstinget i Njurunda 03.11.1568 besegler herr Carolus i Tuna resteskapets trohetsforsikring til kong Johan III.

    Til «Älfsborgs løsen» i 1571 ga han 66 mark 2 øre som utgjorde 1/10 av verdien på hans løseiendom, som da utgjorde: Sølv - 10 lodd 1 quintin, kobber - 7 pund, tinn - 2 pund, messing - 1 pund, kyr - 9, får - 8, gjeiter - 8, svin - 6 samt 1 ung og 1 gammel hest og 1 sto.

    Et jordbytte mellom herr Carl og Tord Roalson i Boda i Torps sogn, ble bekreftet 15.02.1576. Tord fikk 7 mål i Nordaned i Torp samt 6 lodd sølv og 30 mark penninger av herr Carl, som mottok 6 mål i Runsvik i Tuna.

    Fogden i Medelpad ble omkring 1580 forordnet å føre regnskap for kirketiende og oppebære «prosttunnorna». Dette førte imidlertid til uorden, derfor utnevnte kong Johan i 1582 herr Carl, som tidligere antagelig var landsprost, til igjen å være innehaver av denne stilling. Han fikk sin lønn forhøyet med 4 pund 2 spann, motsvarende en tønne spannmål fra hver kirke.

    Det finnes et brev fra erkebiskop Andreas Laurentii (Björnram) datert 08.02.1589 til «d:no Carolo in Tuna» med underrettelse om at bøndene i Stöde har latt forstå at de ikke ha fått noen gudstjeneste til påske og pinse, men vel på palmesøndagen. Derfor ber erkebiskopen vennlig kirkeherden om å se til at de ikke i fremtiden behøver å klage over noe slikt, og besvære K. Maj:t unødig.

    Herr Carl underskrev Uppsala møtes beslutning i 1593 og riksdagsbeslutningen i Söderköping 22.10.1595.

    Carl døde 02.04.1600 i Runsvik, Tuna. 2

 

  1. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 39.
  2. Leonard Bygdén: Härnösands Stifts Herdaminne, Bind IV, side 121, 172-173. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 39.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30