Knud Pedersen Sæby
1569-1643
Kirkeherde.

>
       
   

Knud Pedersen Sæby. Født 1569 i Danmark. Død 1643 i Revsund (Z). Kirkeherde.
Gift omkring 1603 1 Sigrid Jensdatter [Schancke]. Født omkring 1575.
Elisabet Knudsdatter.

Biografi - Biography

Kirkeherde.
Født 1569 i Danmark.
Død 1643 i Revsund (Z).

Levde 1605 i Revsund (Z).
    «Canutus Petri Sæbyensis Vandalus» som var dansk, var kirkeherde i Revsund i Jämtland fra 1605 til 1643.

    Før han ble utnevnt til pastor, bevitnet han 16.03.1603 en rettshandling angående Ragunda laksefiske som «Evangelii wuerdige mettarbeider». Det angis imidlertid ikke hvor han var kapellan.

    En inventariefortegnelse viser at herr Knud mottok Refsunds pastorat i 1605. Prestegården befant seg i et meget dårlig skikk, og prestebodsåkrene i annekset var igjengrodd.

    Han måtte flykte under Baltzarfeiden 1610-13, og den svenske regjeringen tilsatte da Petrus Jonæ Schalm, som i noen år undertegnet tiendelengdene. Etter freden i Knäred kom herr Knud tilbake til sin plyndrede prestegård.

    I et dokument datert 02.11.1625 omtales at pastoren har innløst et kvernsted i Biörneström av sin foretreders enke, hustru Anna, for 2 Rdl. til eiendom for seg og sine arvinger. Han mente at prestene i Refsund tidligere hadde benyttet dette kvernstedet som eiendom under prestegården.

    Fra 1623 hadde kirkeherden et hemman i Marsätt i Sundsjö.


    "
Hans portrett henger i Revsund kirke. Bildet er malt av sønnen, kontrafeijer Seth Knudsen [Skanke] i Trondheim.

    Knud døde før mars 1643. 2

 

  1. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 124.
  2. Leonard Bygdén: Härnösands Stifts Herdaminne, Bind III, side 154. Bertil Hasselberg: Supplement til Leonard Bygdéns bok i «Forum theologicum» XXI (1964), side 177. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 124, 133.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30