Hans Larsen Sandøre
1780-1866

ff
Hans Larsen Sandøre. Født mellom 1692 og 1699. Død 1780 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
fm
Anna Jonsdatter. Født omkring 1704 på Langnes Nordre, Tromsøysund (TR). Død 1776 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
mf
Søren Hansen Selnes Ytre. Født omkring 1704 på Berg, Rafnefjord, Tromsøysund (TR). Død 1780 på Selnes Ytre (Stornes), Balsfjord (TR).
mm
Ingeborg Hansdatter. Født omkring 1719 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR). Død 1789 på Selnes Ytre (Stornes), Balsfjord (TR).
f
Lars Hansen Sandøre. Født mellom 1733 og 1741. Død 1810 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR). Fæstebonde og fisker.
m
Golla Sørensdatter. Født omkring 1752 på Selnes Ytre (Stornes), Balsfjord (TR). Død 1817 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).

Hans Larsen Sandøre. Født 1780 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR). Død 26.07.1866 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR). Gårdbruker.
Gift 20.09.1812 i Balsfjord (TR) 1 Anne Viviche Christophersdatter. Født 27.09.1788 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Døpt 12.10.1788 i Tromsøysund (TR). 2
Død 11.06.1869 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Begravet 16.06.1869 i Balsfjord (TR). 3
Ane Hansdatter. Født 08.11.1831 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Døpt 23.04.1832 i Balsfjord (TR). 4
Død 16.07.1894 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 21.07.1894 i Tromsøysund (TR). 5

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1780 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Døpt 25.06.1780 i Balsfjord (TR). 6
Død 26.07.1866 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Begravet 31.07.1866 i Balsfjord (TR). 7

    Hans ble døpt 5. søndag etter Trefoldighet i 1780.
    Faddere var Thomas Pedersen, Søren Sørensen, Hans Hansen Sandøre, Giertorie Jrgens og Ingeborg Sørensdatter Stornæs.

    Ved folketellingen i 1801 var Hans ugift og 20 år gammel. Han bodde hjemme hos sine foreldre på Sandøren.

    Hans bodde fortsatt på Sandøre da han giftet seg med Anne Viviche i 1812. Forlovere var Christopher Kielsen, Strømmen, og Villum Jensen, Langnes.

    29.05.1812 oppga hans mor, Golla Sørensdatter, halve bruket eller 4 merker til fordel for Hans.

    Da datteren Ane ble født bodde familien på Sandøre.

    I 1865 hadde sønnen Lars overtatt Sandøre (Matr. nr. 175 A). Hans var «Gaardbruger og leilænding» og 45 år gammel. Hans kone, Cecelie Andersdatter var 46 år gammel. Hos seg hadde de barna Elen L. (16 år), Johan (14 år), Ane M. (12 år), Golla N. (10 år), Petter (7 år) og Anna K. (4 år). Han hadde 1 hest, 5 kuer, 18 får og 9 gjeder. Utseden var 4½ tønne poteter. Det sto ett hus på gården.

    Hans og Anne bodde som «Kaarfolk» på gården. Hans var da 85 år gammel.

    «Kaarmand Hans Larsen» døde i 1866 på Sandøre, 86 år gammel. 8

 

  1. Kirkebok Tromsø 1806-21: Gifte, folio 659.
  2. Kirkebøkene Trømsø 1779-96: «Ægte og uægte Barns Daab», folio 42 og 1787-95: Døpte, folio 22.
  3. Klokkerbok Balsfjord nr. 6: «D. Begravede og Dødfødte», folio 202, nr. 19.
  4. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døbte Pigebørn», folio 339.
  5. Kirkebok Tromsøysund nr. 5: «E. Døde», folio 313, nr. 32.
  6. Kirkebok Tromsø 1779-96: Døpte, folio 15.
  7. Klokkerbok Balsfjord nr. 6: «D. Begravede og Dødfødte», folio 197, nr. 13.
  8. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 202b. Folketellingen for 1933 Balsfjord i 1865. N. S. Magelssen og Peter A. Larssen: Balsfjords bygdebok, 1925, side 107.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22