Stephen Joensen Kiil

Skredder.

>
       
   
Gift .
Joen Steffensen Kiil. Håsetter, Nordlandshandler, Jekteeier.
Født omkring 1615.
Død 12.11.1689 i Trondheim (ST).

Biografi - Biography

Skredder.

Levde 1600.
Levde mellom 1630 og 1650 i Trondheim (ST).
    Stephen bodde i Trondheim første halvdel av 1600-tallet.

    Han var gift og hadde antakelig flere barn. To barn er kjent,
Anna Martha.
Ca. 1615: Joen, gift
                1) Før 1669 med Malene Hansdatter Schjødt, skiftet avholdt 12.70.168 .
                2) Omkring 1687 med Karen Hansdatter Hagerup.
                3) Omkring 1690 med Karen Andersdatter Althe fra Tisnes [Tynn].
                    Joen døde 12.11.1689.

    Fra boken «Kiil – Lund, et bidrag til Nilsen Lund-familiens historie» av Harald Barbala:
    Informasjonen som følger er skrevet av Alf Kiil (1906-95), statsarkivar i Trondheim 1954-74:

    I 1630 kvitterte Stephen Joensen for lønn som soldat i Trondhjemske kompani, og i regnskapet kalles han for «skredder Stephen Joensen». Man må her være oppmerksom på at navn kunne ha mange forskjellige skrivemåter i den tiden.
    Opprinnelig kan også Joen ha vært skredder.

    «Staffuenn Kiill – i en rettssak i Jemtland i 1643 der han er vitne og øyensynlig er godt kjent med forholdene på stedet, så det er rimelig å anta at han har vært hjemmehørende der».
    Og videre skriver han:
    «Utgiverne av rettsprotokollen der saken forekommer, har ikke funnet noe stedsnavn som de har kunnet knytte ham til.»

    Disse opplysningene gir en indikasjon på at Steffen Kiil kan ha vært hjemmehørende i Jemtland.

    Alf Kiil har trolig gitt de mest korrekte opplysningene som har vært offentliggjort om Kiil eller Kihl-familien. Opplysningene som følger er fortalt av ham:
    «Stephen var løytnant i Trondhjemske Regiments 8de kompani i 1649 – med en årlig lønn på 150 daler. I 1650-årene var han løytnant i Trondheims borgerkompani.
    Sønnen Joen. var tambur i samme kompani som sin far – og i 1658 var han sersjant og kvitterte for lønn – 30 daler årlig – med sin egenhendige underskrift.
        "Joen Steffensen Kiill".
    De militære stillingene i borgerkompaniet var neppe hovedyrker eller levebrød, verken for far eller sønn.

    Stephen Kiil har nok vært borger av byen Trondheim, men neppe en nordlandshandler. Primært var nok eller ikke sønnen Joen Steffensen nordlandhshandler.

-->> Feilaktig hevder Alf Kiil at «Borgerleiet Bentsjord fikk Joen tilgang til gjennom
       ekteskapet med sin annen [skal være første] kone, Malene Hansdatter Schjødt.
       Det var Joens sønn, Hans Joenssen Kiil som tok opp borgerleie i Bentsjord(!).

    Det er ikke opplyst om Stephen Kiil hadde flere barn, men det er overveiende sannsynlig. Opplysningene om at sønnen Joen var født i Trondheim rundt 1615 må man også bare tro er riktig – det er ingen indikasjoner som sier noe annet.
    Alf Kiil, som har gjennomgått arkivmateriale fra Stephen Kiils tid, hadde en formening om at skredder og løytnant i borgerkompaniet, Staffan (Steffen) (Jonsen) Kiil fra Jemtland hadde en datter og av tradisjonelle grunner het hun trolig Anne Marta Staffansdatter Kiil. Bekreftelsen på at hun må ha vært søster til Joen Steffensen Kiil kommer fra en rettssak som fastslo at hennes datter Anne Larsdatter Humble og Hans Joensen Kiil fra Bentsjord var søskenbarn.

    Man tror at Staffan Kiils kone ble omgift med skredderen Erich Olsen – nevnt som værfar (svigerfar) til Lars Olsen Humble – som da skulle være gift med Anne Marta Staffansdatter. Deres datter, Anne Larsdatter Humble var gift med Christian Jacobsen Stabel, skredder i Trondheim – og deres datter, Anne Marta Stabel, var gift med Søren Falch. Han var skipper og bodde på Lille Follesøy og Klauvnes i Skjervøy.
    De fikk en sønn, som ble døpt Hans Kiil, født mellom 1728 og 1731, trolig oppkalt etter sin mormors fetter på Bentsjord, som omkom i 1728.
    Hans Kiil Sørensen Falch bodde på Langnes ved Tromsø og alle hans etterkommere - også tidligere nevnte Alf Kiil – har senere brukt Kiil som slektsnavn. 1

 

  1. Harald Barbala: «Kiil – Lund, et bidrag til Nilsen Lund-familiens historie» (1995, side 10-12.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11