Thosten Thostensen Hjemgam
-1664?

       
   

Thosten Thostensen Hjemgam. Død omkring 1664 på Hjemgam, Skjerstad, Salten (NO).
Gift .
Michel Thostensen Os. Født omkring 1626 på Hjemgam, Skjerstad, Salten (NO).
Død omkring 1700 på Os, Skjerstad, Salten (NO).

Biografi - Biography

Levde 1600.
Levde 1617 på Hjemgam, Skjerstad, Salten (NO).
Død omkring 1664 på Hjemgam, Skjerstad, Salten (NO).

    Thosten hadde følgende barn:
Ca. 1615: Johan[nes](?), til Vatnan, gift med Dorthe, enken etter «Peder i Watten».
Ca. 1625: Niels(?), gift, husmann på Vatnan 1659-1667, flyttet ca. 1670 til Hjemgam.
Ca. 1626: Michel, gift og begravet på Os.

    Hjemgam ligger på østsiden av Nedrevannet øst for Fauskevika.

    O. Rygh skriver om Hjemgam i «Norske Gaardnavne»:
    Gård nr. 97, Gjemgamb, Gingam (uten år), Gimgam i 1567, Giembgamb og Gimbgamb i 1610, Gimgam i 1614 Giemgamb i 1661 og Gimgam i 1723.
    «Sidste Led er udentvivl Gamme m., Jordhytte. 1ste Led kunde mulig hænge sammen med Gim m., Damp, Uddunstning (Aasen og Ross). Der er et svensk Elvenavn Gimåen, og en Stamme Gim- synes ogsaa at forekomme i nogle Gaardnavne (jfr. Elven. S. 72). Lapperne kalder Gaarden Jemgabmo (Qvigstad, Lehnwörter S. 201)».

    Thosten nevnes på Hjemgam fra 1617 til 1664.

    «Arne paa Gimgam» betalte ½ våg fisk i leidangskatt i 1567.
Gårdbruker Olluf Olsønn nevnes fra 1609 til 1612 (på våpentinget i 1609: Spyd & sabel).
Gårdbruker «Biørenn Guttormsønn paa Gimbgamb» nevnes fra 1614 til 1617.
Jens Olsøn var også gårdbruker på Hjemgam, han nevnes fra 1610 til 1652.
Christenn Gimbgang nevnes bare i koppskatten 1645 sammen med hustru, to sønner og en datter.
Gårdbruker Olluff Olesøn nevnes bare i 1649.

    Koppskatten fra 1645 viser for Hjemgam:


    "
Koppskatten i 1645, Nordlandenes Len, Salten fogderi, Salten fjerding, (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 29, legg 1, folio 43).

            «Schatt Register Och Mandtall paa Kop Schatt Eller Hoffuid Pennge
                                 som.aff Allmuen, Offuer ald Saltens Lehen
                                   Anammitt och Oppebarett Ehr Beregnit
                       fra S: Hans Dag 1645 och till Aarsdagen Anno 1646
                                                       Saltens Fierings
Thorstenn Gimbgang
Hans Quinde
Thou Søenner
Ehn dather
Jennß ibm
Hannß quinde
Ehn Søenn
Thou dather
    [Skatt] 4 ort 8 ß».

    I «Skattematrikkelen 1647» for Nordland fylke er kontribusjonsskatten for 1648 lagt til grunn.

    "
Kontribusjonsskatt 1648. Salten fogderi, Salten fjerding (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 35, legg 2, folio 113a).

«Gimbgamb 2 w [våger fisk].
    Thoesten Thostensen 1 w.
    Jenns Oelsenn 1 w.
Kongen bygger.»
De betaler 1½ dr. i skatt.

    Et leidangsmanntall fra 1659-60 viser:


    "
Leidangsmanntall 1659-60, Nordlandenes Len, Salten fogderi, Salten fjerding (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 39, legg 4, bilde 198).

             «Kongl: Mayh: Ledding Offfuer Saltens Fougderi
                                           Salltens Fierring
    Giemmgamb
Tostenn Tostensenn – ½ phd. 6 ß
Jennß Oelßenn – 1 phd..»

    Ved prestenes manntall i 1664-66 er han antagelig død:
«Skjærstad fjering, Halfue gaarder».

    "
Manntallet i 1664-66, 37.3 Prestenes manntall, Salten prosti, Bodø prestegjeld, Skjærstad fjering, folio 215.

«Gaarder:
    No 44 - Os schylder 1 Wog.
    Opsidere:
        Jørgen Zacharias: bruger 2 phd F[isk] - er 87 aar.
        Michel Tostens: bruger 1 phd F[isk] - er 38 aar.
    Sønner:
        Olle Michels: er 2 aar».
Gaarder:
    No 45 - Gymgang schylder 2 Woger.
    Opsidere:
        Jens Olsen bruger 1 W - er 58 Aar.
        Baltzer Christ: bruger 1 W - er 45 Aar». 1

 

  1. Koppskatten i 1645, Nordlandenes Len, Salten fogderi, Salten fjerding, (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 29, legg 1, folio 43). Kontribusjonsskatt 1648. Salten fogderi, Salten fjerding (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 35, legg 2, folio 113a). Leidangsmanntall 1659-60, Nordlandenes Len, Salten fogderi, Salten fjerdiing (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 39, legg 4, bilde 198). Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall: 35II.2 Bodø Prestegjeld, Skjærstad fjering, folio 215. Harald Solbakk og Gunnar Berg: Slektsbok for Skjerstad og Fauske, Bind III, Fauske omegn, side 110, 493. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22