Dorothea Jonsdatter Langnes Søndre
1666?-1756

>
       
   

Dorothea Jonsdatter Langnes Søndre. Født omkring 1666. Død 1756 på Langnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Gift Jens Willumsen Ebeltoft. Klokker, postfører.
Født omkring 1668 i Ebeltoft (Randers amt, DK).
Død før 1730 på Langnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Doreth Jensdatter Ebeltoft. Født omkring 1693 på Langnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Død 1759 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).
Begravet 11.11.1759 i Tromsøysund (TR). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1666.
Død 1756 på Langnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Begravet 15.08.1756 i Tromsøysund (TR). 2

    Vi vet ikke hvor Dorothea kom fra.

    Jens og Dorothea hadde tre barn:
Ca. 1693: Doreth, gift med Hans Bendtsen Findnes, døde i 1759, 66 år gammel.
Ca. 1699: Willum, klokker, gift med Adelus Jørgensdatter Falch, døde i 1760, 62 år gammel.
Ca. 1703: Maren, gift med Jacob Jensen, døde i 1756, alderen er vanskelig å tyde.

    Det hevdes at Ide Jensdatter, gift med Peder Larsen Kragnæs, også var deres datter. Jeg har imidlertid ikke sett bevis for at dette er korrekt. Noe som taler for påstanden er imidlertid at Ide's datter, Margrethe, døper sin tredje sønn til Villum i 1764. Videre er Jens Willumsen, antagelig sønnesønn til Dorothea og Jens, fadder da Margrethe døper sønnene Anders i 1767 og Zebulon i 1772.

    Dorothea døde i 1756:


    "
Kirkebok Tromsø nr. 2, 1753-78: «Begraede», folio 171a.

«Den 9 efter Trinit: blev Dorothea Jonsd. Søre Lanes begravet, som døde av L.stersyge(?) i den Alder 90 Aar» 3

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødis Navne og Alder», folio 174.
  2. Kirkebok Tromsø: 2753-78: «Begravede», folio 171a.
  3. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11