Peder ???

       
   
Gift ??? Jessdatter Sochfod.
Offvens Pedersdatter Hegelund.

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22