Genealogi-sider som omfatter «Middelalderen»
med utgangspunkt i de eldre slektene på
«O» i Vang og «Botner» i Høland
via sysselmannen og riksrådet Sigurd Havtorsson til Giske

Uten at man kan påvise hvordan, er det åpenbart at deres etterkommere
skal søkes i 16-hundretallets ætter på O i Vang og Botner i Høland
. Se grafikk

    Utdrag av møtereferat i Genalogen fra NSF's temakveld om slekten Bratt 28.12.1998
forfattet av Tore H. Vigerust:

2. Bratt, Guttorm Eindridsessons ætt.
....
    Da dette er et møtereferat, ingen selvstendig artikkel, skal jeg nøye meg med å ta opp et lite problem. Det gjelder spørsmålet om Guttorm Bratt Endridssons kone, Cecilie Petersdotter av Skjåk-ætten fra Skjåk, var av kongsætt. Ingen forskere har påvist en slik slektsmessig sammenheng. Cecilie skulle angivelig være datter av en ukjent søster til adelsmennene Eivind Gjordsson (på O i Vang på Hedemarken) og Jon Gjordsson (på Botner i Høland i Akershus), kjent i tiden 1438-1471. Disse to tilhørte O-ætten og stammer riktig nok fra kong Håkon 5 Magnusson. Deres etterkommere skal søkes i den senere O-ætten og Botner-ætten fra Høland. Det er helt åpenbart at bønder på 1600-tallet der er etterkommere til kongsætten Sverre-ætten.


Personregister Etternavnsregister Stedsregister Kilder

Gyrd Ingjaldsson på O, hans sønner og deres nærmeste forfedre:

Jon Gyrdsson. Nevnt 1443. Død etter 1448.

Eivind Gyrdsson. Født omkring 1400 på O, Vang (HE). Kjent til 1471. Lagrettesmann.

Gyrd Ingjaldsson på O. Kjent fra 1385 til 1400 på O, Vang (HE). Ingjald Guttormsson på O. Født omkring 1330 på O, Vang (HE). Kjent til 1361 på O, Vang (HE). Sysselmann.  
GudridO. Nevnt 1348 og 1349 på O, Vang (HE).
Cecilia Sigurdsdatter på O. Født før 1342. Levde 1361 på O, Vang (HE). Fortsetter i neste tabell!
Sigurd Havtorsson til Giske. Født omkring 1315 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Død omkring 1392. Sysselmann og riksråd.
Frille.
??? Eivindsdatter. Født omkring 1360 på Botner, Løken, Høland (AK). Levde 1400 på O, Vang (HE). Eivind Astesson Botner. Kjent fra 1340 til 1362 på Botner, Løken, Høland (AK). Ester Bonde på Botner. Nevnt 1329 på Botner, Løken, Høland (AK).
 
Tora ???.  
 

Sigurd Havtorsson til Giske og hans nærmeste forfedre:

Sigurd Havtorsson til Giske. Født omkring 1315 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Død omkring 1392. Sysselmann og riksråd. Havtore Jonsson til Sudreim. Født omkring 1275. Død 1320 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Sysselmann og riksråd. Jon Raud Ivarsson til Sudreim. Født omkring 1245. Død omkring 1312 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Baron og Sysselmann. Fjernet Ivar av Skedjuhof
Sysselmann på Hedmark
 
   
 
Agnes Håkonsdatter til Sudreim. Født omkring 1292. Død 1319 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Håkon V Magnusson av Norge. Født 1270. Død 08.05.1319 på Tunsberghus. Konge. Magnus VI Håkonsson Lagabøte av Norge. Født 01.05.1238 i Tønsberg. Død 09.05.1280 i Bergen. Konge.
Ingeborg Eriksdatter. Født omkring 1244. Død 1287. Dronning.
(Gro) ???. Levde 1290.  
 

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.