Genealogi-sider som omfatter «Middelalderen»
med utgangspunkt i de eldre slektene på
«O» i Vang og «Botner» i Høland
via sysselmannen og riksrådet Sigurd Havtorsson til Giske

Uten at man kan påvise hvordan, er det høyst sannsynlig at deres etterkommere
skal søkes i 16-hundretallets ætter på O i Vang og Botner i Høland
. Se grafikk

    Utdrag av møtereferat i Genalogen fra NSF's temakveld om slekten Bratt 28.12.1998
forfattet av Tore H. Vigerust:

2. Bratt, Guttorm Eindridsessons ætt.
....
    Da dette er et møtereferat, ingen selvstendig artikkel, skal jeg nøye meg med å ta opp et lite problem. Det gjelder spørsmålet om Guttorm Bratt Endridssons kone, Cecilie Petersdotter av Skjåk-ætten fra Skjåk, var av kongsætt. Ingen forskere har påvist en slik slektsmessig sammenheng. Cecilie skulle angivelig være datter av en ukjent søster til adelsmennene Eivind Gjordsson (på O i Vang på Hedemarken) og Jon Gjordsson (på Botner i Høland i Akershus), kjent i tiden 1438-1471. Disse to tilhørte O-ætten og stammer riktig nok fra kong Håkon 5 Magnusson. Deres etterkommere skal søkes i den senere O-ætten og Botner-ætten fra Høland. Det er helt åpenbart at bønder på 1600-tallet der er etterkommere til kongsætten Sverre-ætten.


Personregister Etternavnsregister Stedsregister Kilder

Gyrd Ingjaldsson på O, hans sønner (og mulige datter) og deres nærmeste forfedre:

Jon Gyrdsson. Nevnt 1438. Død etter 1448.

Eivind Gyrdsson. Født omkring 1400 på O, Vang (HE). Kjent til 1471. Lagrettesmann.

??? Gyrdsdatter(?) Skidaker. Kjent omkring 1480.

Gyrd Ingjaldsson på O. Kjent fra 1385 til 1400 på O, Vang (HE). Ingjald Guttormsson på O. Født omkring 1330 på O, Vang (HE). Kjent til 1361 på O, Vang (HE). Sysselmann.  
GudridO. Nevnt 1348 og 1349 på O, Vang (HE).
Cecilia Sigurdsdatter på O. Levde 1360 på O, Vang (HE). Død før 1370 på O, Vang (HE). Sigurd Havtorsson til Giske. Født omkring 1315 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Død omkring 1392. Sysselmann og riksråd.
Sønn til
Havtore Jonsson til Sudreim og
Agnes Håkonsdatter til Sudreim.
en "naturlig" datter til
kong Håkon V Magnusson av Norge.
Ingeborg Erlingsdatter til Bjarkøy og Giske. Født omkring 1320 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Død omkring 1370.
??? Eivindsdatter. Født omkring 1360 på Botner, Løken, Høland (AK). Levde 1400 på O, Vang (HE). Eivind Astesson Botner. Kjent fra 1340 til 1362 på Botner, Løken, Høland (AK). Ester Bonde på Botner. Nevnt 1329 på Botner, Løken, Høland (AK).
 
Tora ???.  
 

Fra Arkivverkets Forum.
[#11301] Botner-slekten fra Høland.

Gjest: Kenneth Holter. November 18, 2002.
Er det noen som kan si noe om Botner-slekten og dens kongelige forbindelse? Er Botner-slektens kongelige opphav anerkjent? Først og fremst ser jeg at det er et gap mellom Torkild Botner (n.1564) og Eivind Gyrdsson. Er det sikkert å si at førstnevnte er efterkommer av sistnevnte? Er det i tilfelle kommet frem noen nye opplysninger om slektskapet?
 Mitt andre spørsmål er altså om det finnes sikre kilder som bekrefter at Cecilia Sigurdsdatter (datter av Sigurd Haftoreson, dattersønn av Håkon 5.) var mor til Ingjald Guttormsons barn (ingjald Guttormson er altså
 Botner-slektens påståtte stamfar).Er det forøvrig forsket noe på Ingjald Guttormsons forfedre (hans mor het Gyrid, om jeg ikke husker feil)?
 Håper noen kan svare på disse spørsmål
 Med vennlig hilsen, Kenneth Holter

Gjest: Lars Løberg. November 18, 2002.
 
Her får vi vel si som Olof Palme: Frågan är fel ställd. Spørsmålet skal ikke være hvorvidt Botner-slektens kongelige opphav er anerkjent, men om det er bevist. Det er det ikke. Hvorvidt det er fremkommet nye opplysninger om slektskap her, kommer helt an på hvor oppdatert du er på nyere litteratur. Odd Ottesen er den siste som har publisert forskning på området.

Gjest: Kenneth Holter. November 20, 2002.
 
Odd Ottesen er jo ikke akkurat 'nytt', hvis du tenker på boken. Har han skrevet noe mer siden? Kanskje jeg skal stille mitt spørsmål på en annen måte, da: Hvis man stiller rimelig strenge krav til nøyaktighet i slektsforskningen, stopper Botner-slekten med Torkild Botner, eller kan man 'trygt' sette ham som sønnesønn av Eivind Gyrdsson? Er det noen som har synspunkter på dette? Dette blir antagelig et spørsmål om skjønn, og med min begrensede kunnskap om kildene som omhandler slekten, er jeg ikke i stand til å ta slike skjønnsmessige avgjørelser. Men jeg vil svært gjerne være så nøyaktig som mulig.
 mvh, Kenneth Holter

Gjest: Odd Ottesen. November 20, 2002.
 
Som Lars Løberg påpeker, er det ikke bevist at slekten som bodde på Botner fra senest tidlig på 1500-tallet, hadde noen forbindelse med det gamle norske kongehus. I løpet av de 20 år som er gått siden 'Slekten Botner i Høland' ble utgitt, har jeg ikke kommet over dokumenter som kan kaste klargjørende lys over slekten i middelalderen.
 Det er på ingen måte sikkert at Halle Torkjellsson på Botner (nevnt  1528-1564) nedstammer fra Eivind Gyrdsson (nevnt 1438-1471). I 1982 presenterte og drøftet jeg opplysninger som kunne tale for en mulig forbindelse mellom de to nevnte menn, uten å kunne bevise en slik forbindelse. Derimot er det helt klart at brev av 1448 (DN III, nr. 797) gir opplysninger som må anses som bevis på følgende forhold:
 Jon Gyrdsson (nevnt 1448) var sønn av Gyrd Ingjaldsson i O (i Vang i Hedmark), og Gyrd var igjen sønn av Ingjald (Guttormsson) i O (nevnt 1346-1361) og hans hustru Cecilie, datter av herr Sigurd (Haftorsson) i Giske. Dersom Jon Gyrdsson er mannen av samme navn, nevnt 1443 (DN IX, nr. 288), sammen med sin bror Eivind Gyrdsson, er også Eivind sønnesønn av hustru Cecilie Sigurdsdotter.
 I 'Slekten Botner' antydet jeg at Halle Torkjellssons svigerfar Mons Gudbrandsson(?) kunne være identisk med Mons på O, nevnt 1528. Denne antagelsen anser jeg nå som så svakt fundert, at den bør falle.
 Vennlig hilsen Odd Ottesen.

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.