Bertrada den Eldre av Prüm
(0660..0670)-

>
       
   

Bertrada den Eldre av Prüm. Født mellom 660 og 670.
Gift .
Caribert av Laon. Greve.
Død før 762.

Biografi - Biography

Født mellom 660 og 670.

Levde 721.
    Fra tysk og engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Bertrada (* ca. 660-670 - † 721), også kalt Berthe eller Bertree,»

    "
Bertrada slott i Mürlenbach, antagelig oppkalt etter Bertrada den Eldre av Prüm (Wikipedia).

  «Det er foreslått tre alternative løsninger på spørsmålet om hvem som var hennes foreldre:
- Hun var datter til "seneschal" (eldste tjenere) og markgreve Hugobert og Irmina av Oeren.
- Hun var svigerdatter til Irmina († ca. 704), datter til Hugobert og Irmina,
 og hennes ektemann Charveus, greve av Laon, bror til Lambert, greve av Hesbaye.
- Hun var datter av Theuderic III, konge av Neustria og Austrasia, og Clotilda av Herstal.
    De to siste mulighetene er ikke gjensidig utelukkende.

    Identiteten til hennes mann er ukjent. De hadde tre barn:
Hardrad († etter 720)
Caribert av Laon.
Weta, gift med Cario.

    Sammen med sønnen Caribert av Laon grunnla hun klostret Prüm Abbey i 721 og var klostrets velgjører.

    Gjennom Cariberts datter, Bertrada av Laon, hustru til Pipin III den Yngre, var Bertrada oldemor til Karl den Store.» 1

 

  1. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05