Richilda av Arles

       
   
Gift Biwin av Vienne. Greve.
Død 862.
Boso av Vienne. Konge.
Død 11.01.887.
Richard le Justicier av Burgund. Hertug.
Død 921.

Biografi - Biography

Levde omkring 850.

Richilda var datter til greve Boso (Boson) av Italia. Han var i slekt med greve Rothbold I av Provence. 1

 

  1. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17