Ermensinda av Carcassonne
0972-1058

ff
Arnold I av Carcassonne. Død omkring 957.
fm
Arsinde av Carcassonne. Død omkring 960. Grevinne.
   
f
Roger I den gamle av Carcassonne. Født før 949. Død omkring 1012. Greve.
m
Adelaide ???.

Ermensinda av Carcassonne. Født 972. Død 01.03.1058. Grevinne.
Gift omkring 991 Raimond Borrell III av Barcelona. Greve.
Født omkring 972.
Død 25.02.1018 i Barcelona.
Berengar Raimond I el Curvo av Barcelona. Greve.
Født omkring 1006.
Død 26.05.1035 i Cardagne.

Biografi - Biography

Grevinne.
Født 972.
Død 01.03.1058.

Ermensinda var grevinne av Carcasona og Barcelona.

Hun var enke etter greve Ermengaud av Urgel som vistnok var bror til hennes annen mann. De hadde sønnen Ermengaud som i 1010 enda var et barn. Hennes mor var Adelaide. Det fremgår av et dokument undertegnet av Wilhelm, Miron og Roger Pons av Narbonne.

Ermensinda skal ha vært barmhjertig, klok og dyktig i sitt styre av de grevskaper (Barcelona, Gerona, Ausona og Manrese) som hennes mann hadde etterlatt henne. Han ga henne rett til å styre disse så lenge hun selv ønsket det. Raimund døde i 1017, hvoretter hun var formynder for sin sønn Berengar Raimund. I 1023 overga hun grevskapene på visse betingelser, han var da allerede gift med Sancia. Da han døde i 1035, overtok Ermensinda igjen styret, hennes sønnesønn, Raimund Berengar, var nærmest bare greve i navnet. Da hun stadig nektet å overgi styret til ham, mishandlet han henne, vistnok med støtte av sin hustru, Almodis. Ermensinda klaget til pave Victor II som ga henne medhold og ekskommuniserte Raimund Berengar og Almodis.

Først ved et dokument av 04.06.1057 overdro hun til ham grevskapene for 1000 gulluncer. Av alt dette må man slutte at hun var meget herskesyk og vel også gjerrig.

Ermensinda trakk seg nå tilbake til slottet Quircie i Ausona og døde der. I ĞEnciclopedia universal illustrada Evropo - Americanağ angis at hun døde 85 år gammel på borgen Besona i grevskapet Ausona. Hun ble bisatt i katedralen i Gerona. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1022. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 26.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17