Arduin (Harduoin) I


>
       
   
Gift .
Roger I av Auriate. Greve, markgreve.

Biografi - Biography

Levde omkring 880.
    Arduin regnes som den eldste av grevehuset Torino.

    Han innvandret til Italia «de sterilibus montibus».
    -->> Neppe: Det var hans sønner som innvandret til Italia!

    Hans sønner var Roger I av Auriate og Arduin II av Torino. Navnene Arduin og Roger tyder på at han kom fra Frankrike eller Burgund. 1

    "

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «"Arduinici" var en adelig frankisk familie som immigrerte til Italia i begynnelsen av det tiende århundre, muligens fra Neustria.
    De stammet fra og tok navnet sitt etter en Arduin (Harduoin).

    Den første av Arduiniciene som kom inn i Italia var Roger, sønn til Arduin, innsatt som greve ("comes") av Auriate i begynnelsen av det tiende århundre. Han utvidet sin makt og ble etterfulgt av sønnen Arduin Glaber (den Skallede), oppkalt etter farfaren.

    I følge "Chronicon Novaliciense" hadde Roger kommet ned til Italia i 888 som tilhenger til Guido III (II) fra Spoleto sammen med sin bror Arduin. Begge ble vasaller til Rodolfo, greve av Auriate. Roger giftet seg med Rodolfos enke og arvet grevskapet.

    Arduin Glaber etablerte familien som en av de mektigste i det nordvestlige Italia. Han erobret Susa-dalen og allierte seg med Provence mot Fraxinetum.
    Fraksinetum var et festningsverk etablert av sarasenske pirater mellom årene 889 og 975 ved det nåværende La Garde-Freinet nær St Tropez i Provence i Sør-Frankrike.

    Han styrte grevskapene Auriate, Torino, Asti, Albenga og sannsynligvis Bredulo, Alba og Ventimiglia. Under en omorganisering av strukturen til Italias marsjer under Berengar II i 950, ble Arduins territorier organisert som "Marca di Torino", eller "Marca Arduinica".»

 

  1. Harry Breszlau: Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Konrad II. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 336. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 96.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05