Anskar av Ivrea
0860?-0902
Markgreve.

>
       
   

Anskar av Ivrea. Født omkring 860. Død 902. Markgreve.
Gift .
Adalbert I av Ivrea. Markgreve.
Død omkring 923.

Biografi - Biography

Markgreve.
Født omkring 860.
Død 902.

    Markgreve av Ivrea 891 - 899.

    Anskars herkomst har vært meget omtvistet, men var antagelig av en saalfrankisk stamme. Det er mulig at han var sønn til en greve Guido som før 865 eide «La villa pontificale de Vendśvre» i Lassais. Anskar var greve av «pagus Oscariensis» 879 - 887 kalt etter floden Ouche ved Dijon, en biflod på høyre side av Saône.

    Han kom med markgreve Guido av Spoleto som en av hans tilhengere til Italia i 888. Anskar kalles markgreve første gang 21.02.891. Han fikk de occidentale grevskapene i det subalpine settentrionale området i Ivrea-partiet og med disse grevskapet Turin.

    I 894 kom den karolinske kongen Arnulf til Italia for å kreve kongekronen. Han angrep Anskar, dro gjennom Nord-Italia og ødela de byer som gjorde motstand. I 895 dro han bl.a. gjennom Ivrea. Anskar unngikk døden ved å ta sin tilflukt til grubene inntil Arnulf, trett av å forfølge ham, gikk gjennom Burgund tilbake til Tyskland.

    I et diplom av 01.12.898 kalles Anskar for «illustre marchese e sommo consigliere» (den berømte markgreve og høyeste rådsherre). Han døde snart etter, for i et diplom utstedt i Varcelli 21.04.902 gjør kong Ludvig av Provence en donasjon etter ansøkning av Anskars sønn Adalbert. 1

    "
Anscario I (Emanuele Tesauro), Fra kongeriket Italia under barbarene (Bartolomeo Zavatta, 1664). (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  »Anscar I (latin: Anscarius) (* 860 - † mars 902) var markgreve av Ivrea fra 888 til sin død. Fra 877 eller 879 var han greve av Oscheret i Burgund. Han støttet Guido III av Spoleto i striden om Frankrikes trone etter avsetningen av Karl den Fete i 887, men etter Guido's mislykkede forsøk og kroningen av Odo returnerte han tilbake over Alpene sammen med Guido, hvor hertugen ble valgt til konge av Italia. I takknemlighet opprettet han markgrevskapet Ivrea i nordøst for sin burgundiske supporter.

    Han var sønn til greve Amadeus av Oscheret (* ca. 790 - † 867) av mulig bayersk opprinnelse med jordbesittelser også i Tegernsee. Anscar var rådgiver for Boso i Provence og bror til Fulk, som sterkt støttet det karolingiske dynastiet i Frankrike. Sammen med Fulk inviterte han antagelig Guido til Frankrike. Anscar kjempet på vegne av Guidos kongedømme i Italia. Han kjempet mot Arnulf av Kärnten under sistnevntes invasjon i 894, og han støttet Guidos sønn Lambert etter Guidos død det året. I 896 var han en av få i nord som motsatte seg Arnulfs andre invasjon. Etter Lamberts død støttet han Berengar av Friuli som konge og ble hans hovedrådgiver.

    Anscars hustru er ukjent, men han hadde bare en sønn, Adalbert, som ble stamfar til dynastiet Anscarids.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 299. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26