Urraca ???

       
   
Gift Sancho I Garcés av Castilla. Greve.
Død mellom 1017 og 1021.
Nuña Elvira av Castilla. Død 1040.

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17