Alix av Anjou
-(1026..)

ff
Fulk I le Roux av Anjou. Født omkring 865. Død mellom 31.08.941 og 01.05.942. Greve.
     
f
Fulk II le Bon av Anjou. Født 900. Død omkring 960. Greve.
m
Gerberga ???.

Alix av Anjou. Død etter 1026. Grevinne.
Gift omkring 985 Vilhelm II av Provence. Greve.
Død 1018.
Constance av Arles. Grevinne.
Født omkring 988.
Død 25.07.1032.

Biografi - Biography

Grevinne.
Død etter 1026.

Alix (Adelheid, Adelais) var grevinne av Anjou. Hun kalles også Blanca.

Ifølge «Våre forfedre» av Mogens Bugge var Adelheid gift med Wilhelm I, dvs. far til Wilhelm II.

Hun var gift
1. gang med hertug Raimund II av Gothien («Rosensverdslektens forfedre»: Greve Stefan av Gévaudan) og
2. gang i 982 med kong Ludvig V av Frankrike, men skilt fra ham ca. 984.

Hun nevnes første gang i 986 som Vilhelms gemalinne. 1

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 916. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 13, 81.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17