Gunnor ???
0950?-1030?

       
   

Gunnor ???. Født omkring 950. Død omkring 1030.
Gift omkring 969 Richard I sans Peur av Normandie. Hertug.
Født 932.
Død 20.11.996 i Fécamp.
Richard II le Bon av Normandie. Hertug.
Død 23.08.1027 i Abbaye de Fécamp.

Biografi - Biography

Født omkring 950.
Død omkring 1030.

Gunnor skal først ha vært Richard I's elskerinne, hvilket synes tvilsomt.

Hun ble etter Emmas død ca. 968 gift med Richard, antagelig kort tid etter 968.

Hun var en meget begavet kvinne med mange fortreffelige egenskaper og av en ansett slekt. Man kjenner en bror Herfast og tre søstre, Sainfria, Weiwa og Awelina. Hun viste stor klokskap i verdslige anliggender, var veltalende, hadde en god hukommelse og viste stor interesse for sin slekts historie. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 853. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17