Ludmila den Hellige av Böhmen
0860?-0921
Hertuginne.

>
       
   

Ludmila den Hellige av Böhmen. Født omkring 860. Død 15.09.921. Hertuginne.
Gift omkring 873 Borivoj av Böhmen. Hertug.
Født omkring 852.
Død omkring 889.
Vratislav I av Böhmen. Hertug.
Født omkring 888.
Død 921.

Biografi - Biography

Hertuginne.
Født omkring 860.
Død 15.09.921.

    Ludmila ble døpt i 871 og virket meget for kristendommen.

    Hun ble myrdet 15.09.927 og erklært som helgen. 1

    "
T. v. Ludmilla (utsnitt fra et votivemaleri av erkebiskop Johann Ocko von Wlaschim ca. 1370, Nasjonalgalleriet i Prag. T. h. St. Ludmillas død i Tetín i en illustrasjon i den latinske oversettelsen av Dalimil-krøniken fra begynnelsen av 1300-tallet. (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Ludmila av Böhmen (* ca. 860 i Melnik - † 15.09.921) var en tsjekkisk helgen og martyr æret av de ortodokse og romersk-katolikkene.
    Hun var datter til den sorbiske prinsen Slavibor (regjerte ca. 859 - † 894).

    Ludmila ble gift i 873 med Borivoj I, den første kristne hertugen av Böhmen. Paret konverterte til kristendommen etter anstrengelser av Methodius. Deres innsats for å konvertere Böhmen til kristendommen ble i utgangspunktet ikke godt mottatt og hedninger drev dem fra landet for en tid. Etter hvert kom paret tilbake og regjerte i flere år før de trakk seg tilbake til Tetín, nær Beroun.

    Borivoj ble etterfulgt av deres sønn Spytihnev som ble etterfulgt av broren Wratislav. Da Wratislav døde i 921, ble hans sønn Wenceslaus – ofte referert til som Kong Wenceslaus den Gode – neste hersker over Böhmen. Det var først og fremst Ludmila som oppdro sitt barnebarn og hun fungerte også som regent for ham.

    Mordet på den hellige Ludmila.
    Wenceslaus' mor, Drahomíra, var sjalu på Ludmilas innflytelse over Wenceslaus. Hun fikk to adelsmenn, Tunna og Gommon – sannsynligvis av frankisk eller varangisk avstamning – til å drepe Ludmila i Tetín, og en del av Ludmilas narrativ sier at hun ble kvalt med sitt eget slør.
    Opprinnelig ble Ludmila gravlagt ved St. Michael's i Tetín.

    Ludmila ble kanonisert kort tid etter hennes død.
    Som en del av kanoniseringsprosessen flyttet Wenceslaus i 925 hennes levninger til St. George's Basilika i Praha.
    Hun er æret som skytshelgen for Böhmen. Hun regnes som skytshelgen for Böhmen, konvertitter, Tsjekkia, hertuginner, de med svigerfamilieproblemer og enker. Hennes festdag feires 16. september.

    Antonín Dvorák komponerte sitt oratorium "Svatá Ludmila" (Saint Ludmila) mellom september 1885 og mai 1886. Verket ble bestilt av Littleton, ansvarlig for Leedsfestivalen.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 30. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 83.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26