Herbert II av Vermandois
0880?-0943
Greve.

>
ff
Pipin av Vermandois. Født omkring 817. Død etter 850. Greve.
     
f
Herbert I av Vermandois. Født mellom 848 og 850. Død 907. Greve.
 

Herbert II av Vermandois. Født omkring 880. Død 23.02.943. Greve.
Gift Adela av Frankrike. Grevinne.
Robert av Vermandois. Greve.
Født omkring 907.
Død mellom 967 og 968.
Luitgard av Vermandois. Grevinne/hertuginne.
Født omkring 920.
Død etter 09.02.978.

Biografi - Biography

Greve.
Født omkring 880.
Død 23.02.943.

    Han var
greve av Vermandois ca. 905 - 942 som Herbert II og
Greve av Troyes til 942 som Herbert I.

Herbert var vistnok gift med en datter til motkongen Robert I av Frankrike.

    Vermandoisslekten var grever av Vermandois fra ca. 900 til 1025 og grever av Troyes fra ca. 910 til 995. Begge grevskapene lå i Frankrike. 1

    Fra tysk Wikipedia (oversatt):
  «Herbert II (* trolig 880; † 23.02.943) var den eneste sønnen til greve Herbert I av Vermandois.

    Etter farens død i 900/907 ble han greve av Meaux, Soissons og Vermandois og i 907 abbed av Saint-Médard i Soissons. I striden mellom de vestfrankiske kongene, den avsatte Karl den Enfoldige og hans etterfølger Robert I, som kulminerte i slaget ved Soissons 15.06.923, sto han sammen med sin svigerfar Robert, som døde i denne slaget, og hans sønn Hugo den Store. Sammen med Hugo drev han Karl den Stores tropper på flukt.
    Noen uker senere lyktes Herbert å fange Karl ved hjelp av en list, som han etter dette kuppet ikke overlot til den nye kongen Rudolf. I stedet holdt ham Karl som sin personlige fange i Château-Thierry og senere i Péronne til han døde i 929. Dette for bedre å kunne forfølge sine mål, som til eksempel valget av sin yngste sønn Hugo til erkebiskop av Reims, som han gjennomførte i 925, og sin egen utnevnelse til administrator for erkebispedømmets eiendommer.
    Da Rudolf nektet ham grevskapet Laon i 927, gjeninnsatte Herbert den avsatte kong Karl i allianse med den normanniske hertugen Wilhelm I, noe han igjen trakk tilbake i 929 da han i likevel fikk Laon.
    Det året Karl døde brøt det ut en langvarig strid mellom Herbert og hans svoger Hugo om makten i det sentrale Frankrike, der han mistet Reims i 931 og først ble reddet fra ruin i 934 av diplomatiske inngrep fra Kong Henrik I av Øst-Franken. I 935 fikk han også de fleste av sine tap tilbake etter en voldgiftsnemnd fra den tyske kongen.
    Da kong Rudolf døde uten sønner i 936, tvang Hugo fram valget av den karolingiske Ludwig IV, Karl den Enfoldiges eldste sønn, som imidlertid snart kvittet seg med Hugos formynderskap (937), Dette førte igjen til at han forsonet seg med Herbert for sammen å gå mot Ludwig. I 940 erobret Hugo og Herbert Reims og mot slutten av samme år hyllet de den nye tyske kongen Otto I formelt og demonstrativt i det kongelige slottet Attigny, uten noen vidtrekkende konsekvenser.

    Herbert giftet seg før 21.05.907 med Adela, datter til hertug Robert av Neustria (fra 922 kong Robert I den Modige av Frankrike) (Capetia).

    Herbert II døde 23.02.943 i Saint-Quentin (Aisne), hovedstaden i grevskapet Vermandois.»

    "
Herbert II de Vermandois hengt på ordre fra Louis IV d'Outremer (Wikipedia).

  «Det var en tragisk død i følge Louis-Paul Colliette (1771) og Dom Le long. De viser til en lokal tradisjon om at han ble han hengt på ordre av Ludvig IV d'Outremer av Frankrike.

    Hans enorme gods og territorier ble delt mellom hans sønner. Vermandois og Amiens ble overtatt av hans to eldste sønner, Eudes og Adalbert I, mens de yngre sønnene, Robert og Herbert, fikk de verdifulle besittelsene spredt over hele Champagne. Ved Roberts død arvet brorsønnen Herbert III dem alle. Herbert IIIs eneste sønn Stephen døde barnløs i 1019- 20 og avsluttet dermed den mannlige linjen til Herbert II.» 2

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 293. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 99.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05