Rannveig Tordsdatter d. y. fra Aurland

  fm
Rannveig Tordsdatter d.e. på Aurland.
   
f
TordAurland.
 
Utenfor ekteskap Svend II Estridsson av Danmark. Konge.
Født omkring 1018.
Død 29.04.1076.
Erik I Svendsson Ejegod av Danmark. Konge.
Født omkring 1056 i Slangerup.
Død 10.07.1103 på Kypros.
Ingerid Svendsdatter.

Rannveig var kong Svend II Estridssons frille.

Hun var muligens mor til kong Erik Ejegod av Danmark. Rannveig var i alle fall mor til Ingerid Svendsdatter. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 892. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17