Helge Rannveigsson på Aurland

>
    mf
Tord Brynjulfsson på Aurland. Lendmann.
 
  m
Rannveig Tordsdatter d.e. på Aurland.
Gift .
Brynjulf Helgesson på Aurland. Lendmann.

Levde omkring 1010.
    Helge kan ha levet omkring 1010.

    Han var sønn til Rannveig Tordsdatter d.e., far til lendmannen Brynjulf på Aurland og farfar til Svein på Aurland og Serk i Sogn. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 887. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26